نحوه انتقاد از همسر

انتقاد از همسر بسیار حساس است. بسیاری اوقات در زندگی زناشویی و حتی در رابطه با دیگران نقد هایی دارید که هنگام مطرح کردنشان با طرف مقابل، موجب دل آزردگی او می شوید.

نکاتی درباره انتقاد از همسر

نکاتی هستند که رعایت کردنشان، آسیب انتقاد از همسر را کاهش می دهد. اکنون به برخی از آن ها اشاره می شود:

۱- به دلیل این که به هنگام نقد کردن، عزت نفس فرد مورد نظر مورد مخاطره قرار می گیرد، افراد معمولا در برابر نقد مقاوم هستند و (به جز افرادی که عزت نفس بالایی دارند …) بنابراین سعی کنید تا حد ممکن از روش های جایگزین استفاده کنید.

مثلا به جای این که همسرتان را به دلیل رعایت نکردن نظم انتقاد کنید، هنگامی که نظم را رعایت می کند خیلی او را تقدیر کرده و از او تعریف کنید.

این کار به مرور زمان، باعث می شود عدم رعایت نظم او کم رنگ شده و رعایت کردن نظمش بیشتر شود.

۲- قبل از نقد طرف مقابل، نیتتان را با خودتان مرور کنید! آیا واقعا قصد کمک به او و اصلاحش را دارید یا صرفا می خواهید دلتان خنک شود یا او را ضایع کنید؟! با خودتان رو راست باشید. چون نیت شما در صحبتتان حتما اثر گذار خواهد بود.

انتقاد از همسر


مقاله مرتبط: قوانین دعوای زن و شوهر


۳- قبل از نقد نقاط منفی او، حتما به نقاط مثبتش فکر کنید و آن ها را به زبان آورده و به خاطر آن نقاط مثبت، تقدیرش کنید (نقاط مثبتی که ذکر می کنید و تقدیرتان واقعی باشد، چاخان نباشد!)

۴- حتی الامکان نقدتان را کوتاه و خلاصه و در حد ضرورت بگویید. یعنی نقدتان را شاخ و برگ های اضافی ندهید و آن را طولانی نکنید.

۵- مراقب باشید رفتارش را نقد کنید و نه شخصیتش را.

مثلا نگویید “شلخته ای” بلکه رفتارش را مثلا این که هنگام خانه آمدن لباس هایش را روی تخت می اندازد یا جوراب و کیفش را کنار اتاق می اندازد نقد کنید.

۶- جملاتتان را با ضمیر “من” آغاز کنید و نه ضمیر “تو”. مثلا به جای این که بگویید “تو به ظاهرت نمی رسی و به آراستگیت اهمیت نمی دهی.” بگویید: ” من دوست دارم بیشتر به خودت برسی.”

۷- رفتار منفی طرف مقابل را تعمیم افراطی ندهید.

مثلا نگویید :”تو هیچ وقت حوصله ی حرف زدن نداری!” آیا واقعا هیچ زمانی نبوده که او با شما با حوصله حرف زده باشد؟

۸- مبهم صحبت نکنید و حرفتان را واضح و حتی با مثال بیان کنید. مثلا نگویید :”من از رفتارایی که با من داری راضی نیستم!”

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب