شناخت اجتماعی یک زیر موضوع روانشناسی اجتماعی است که در مورد تحلیل، به خاطر سپردن، و اعمال اطلاعات مردم در مورد افراد دیگر و شرایط اجتماعی تحقیق می کند. این بخش بر روی نقشی که فرایندهای شناختی در تعاملات اجتماعی ما ایفا می کند، متمرکز است.

طوری که ما در مورد دیگران فکر می کنیم، نقش عمده ای در نحوه  تفکر، احساسات و تعامل ما با جهان اطراف بازی می کند…

شناخت اجتماعی

به عنوان مثال، تصور کنید که شما آماده برای رفتن به یک قرار با شخصی که نمی شناسید، هستید.

شما نه تنها در مورد سیگنال هایی که خودتان ارسال می کنید نگرانی دارید، بلکه همچنین نگران سیگنال های ارسالی از طرف مقابل هم هستید. برداشت فرد مقابل از شما چگونه تشکیل می شود؟ شما از رفتار های طرف مقابل چه برداشتی می کنید؟

این تنها یک نمونه از تاثیر شناخت اجتماعی بر تعامل اجتماعی است؛ اما شما می توانید نمونه های بسیاری را در زندگی روزمره ی خود پیدا کنید. ما زمان زیادی از وقت خود را صرف تعامل با دیگران می کنیم و این دلیل تشکیل یک شاخه ی مستقل روانشناسی برای تحلیل تفکر، احساسات و رفتار ما در موقعیت های اجتماعی است.

روانشناسان رشد نیز مطالعه و بررسی هایی در زمینه چگونگی رشد شناخت اجتماعی در طول دوره های زندگی فرد، از دوران کودکی تا نوجوانی، انجام داده اند. همانطور که کودکان رشد می کنند، از فردی که تنها به احساسات و افکار و علایق خود فکر می کند، به کسی که از احساسات و حالت های ذهنی دیگران هم آگاهی دارد، تبدیل می شوند.

سوال هایی در مورد شناخت اجتماعی

  • چگونه احساسات و عواطف دیگران را تفسیر کنیم؟ چگونه بفهمیم آن ها چه فکر و یا احساسی دارند؟ از چه سرنخ و یا شاخصی استفاده کنیم؟
  • افکار ما تا چه حد در احساسات ما تاثیر دارند؟
  • چگونه نگرش خود را ارتقا دهیم؟ این نگرش چه نقشی در زندگی اجتماعی ما دارد؟
  • خودپنداره چگونه تشکیل می شود و چه تاثیری در روابط ما با دیگران دارد؟
  • چه فرایندهای ذهنی ای، ادراک فرد را تحت تاثیر قرار می دهند و یا چگونه می توانیم تاثیر مثبتی روی دیگران به جا بگذاریم؟

تعریف شناخت اجتماعی

روانشناسان دقیقا چطور شناخت اجتماعی را تعریف می کنند؟ مثال های آن را در زیر ببینید:

شناخت اجتماعی،  مطالعه فرایندهای ذهنی درگیر در درک، توجه، به خاطر سپردن و  فکر کردن به مردم در جهان اجتماعی ما است.”

شناخت اجتماعی یک رویکرد مفهومی و تجربی، برای درک موضوعات روانی اجتماعی با بررسی بنیان های شناختی از هر پدیده اجتماعی مورد مطالعه است. تمرکز این مفهوم بر این است که اطلاعات چگونه تحلیل شده، در حافظه ذخیره شده و برای درک اجتماع و ارتباط برقرار کردن با آن استفاده میشود.”

در تفاوت های فرهنگی

روانشناسان اجتماعی دریافته اند که تفاوت های فرهنگی مهمی در شناخت اجتماعی وجود دارد.

“یکی از پایه های تئوری شناخت اجتماعی و مطالعه ی آن این است که افراد مختلف ممکن است یک وضعیت مشابه را در صورتی که آن را طریق لنزهای مختلف ساختارهای دانش، اهداف و احساسات مشاهده کنند، کاملا متفاوت درک کنند.”

کیتیاما و همکارانش (۱۹۹۷) استدلال کردند که فرهنگ های مختلف ممکن است منجر به درک، تعریف و استخراج معانی مختلفی از یک رویداد مشابه شود. شرایط مشابه در فرهنگ های مختلف، ممکن است معنای متفاوتی را نتیجه دهد.

در کاستی های احتمالی

“در حال حاضر، پژوهش ها و نظریه ها در شناخت اجتماعی توسط جریانی هدایت می شود که فراموش کرده است که محتویات شناخت از زندگی انسان، تعاملات و ارتباطات آن سرچشمه می گیرد. متاسفانه، پردازش مدل های مرکزی شناخت اجتماعی بر اطلاعات محتوا و زمینه ی فرایندهای شناختی متمرکز شده است و به این ترتیب، اجتماع، اشتراک، تعامل و ویژگی های نمادین از اندیشه انسانی، تجربه و اثر متقابل، اغلب نادیده گرفته می شوند و فراموش شده اند.”


(آگوستینیوس، واکر، و دوناگو، شناخت اجتماعی : مقدمه یکپارچه)

منبع : verywellmind

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب