این که چگونه احساس می کنید مهم است. تحقیقات قبلی این موضوع را نشان داده اند که اگر شما خود را در رفاه بدانید این موضوع می تواند سلامتی جسمی شما را نیز پیش بینی کند. یانیک استفان نویسنده این تحقیق می گوید در این تحقیق بیش از ۱۰ هزار بزرگسال آمریکایی شرکت کردند.

آیا احساس پیر شدن نیز با بیماری های جسمی در ارتباط است؟

درست است که تحقیقات قبلی بین افزایش سن و بیماری های جسمی رابطه پیدا کرده اند. این تحقیق برای اولین بار به دنبال این موضوع بود که آیا احساس پیر شدن نیز با بیماری های جسمی در ارتباط بوده است یا خیر؟

استفان و نویسندگان دیگر این تحقیق از دانشگاه فلوریدا، داده های حاصل از سه مطالعه طولی را که از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳ از افراد ۲۴ تا ۱۰۲ سال جمع آوری شده بود را تجزیه و تحلیل کردند. آن ها گزارش کردند افرادی که خود را از سن واقعی خود پیرتر می پنداشتند با احتمال ۱۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از بقیه افراد ۲ تا ۱۰ سال آینده را در بیمارستان بستری می شدند. در این تحقیق سایر عوامل همچون سن، جنس، نژاد و تحصیلات کنترل شده بود و بر روی سه نمونه موازی تکرار شده است.

احساس پیری احتمال بستری شدن را افزایش می دهد

احساس پیری با ضعف جسمی و روانی مرتبط است

ساتین در این رابطه گفت: “تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داد که داشتن علائم افسردگی بیشتر ارتباط بین احساس پیری و بستری شدن را توضیح می دهد. احساس پیری با ضعف جسمی و روانی مرتبط است، و همچنین شدت این ضعف فیزیولوژیک با بستری شدن در طول زمان افزایش پیدا می کند.”

در این تحقیق از شرکت کنندگان هر نمونه در ابتدا، سن ذهنی آن ها با سوال اینکه احساس می کنند سن آن ها جدا از سن تقویمی چقدر است، ثبت شد. همچنین محققین تاریخچه سلامت جسمی شرکت کنندگان را نیز ثبت کردند (به عنوان مثال، فشار خون، سرطان، دیابت، سکته مغزی و…). همچنین شرکت کنندگان پرسش نامه سنجش افسردگی را نیز پاسخ دادند. در طول بررسی شرکت کنندگان بستری شدن های خود را گزارش می کردند.

علاوه بر این افرادی که سن خود را بیشتر تخمین زده بودند، به احتمال بیشتری دچار کم تحرکی و کاهش توانایی های شناختی شدند.

به طور کلی در این مطالعه، سن ذهنی با سلامت جسمی و شناختی در ارتباط است. و می توان از این موضوع به عنوان ابزاری برای شناساسی این افراد و ایجاد برنامه ریزی دقیق برای کاهش این احساس پیری اقدام کرد. برنامه هایی برای ورزش، و دیگر فعالیت ها برای کاهش این احساس و احساس افسردگی.

 

منبع تحقیق:

Yannick Stephan, Angelina R. Sutin, Antonio Terracciano. Feeling Older and Risk of Hospitalization: Evidence From Three Longitudinal Cohorts.. Health Psychology, 2016; DOI: ۱۰.۱۰۳۷/hea0000335

تاریخ انتشار:

۱۱ فوریه ۲۰۱۶

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: حمید احدی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب