نشانه های خطرناک

خودارضايی طبيعی و لذت بخش است؛ اما مانند تمام موارد لذت بخش مانند الكل، مواد مخدر، قمار و بازی های كامپيوتری و … می تواند مشكل ساز باشد، اگر تبديل به مشغوليت ذهنی شود و باعث ايجاد تداخل در كارهای روزمره؛ مثل مدرسه، كار و خانواده و يا تعهدات فردی باشد. اگر شما با اين مشكل رو به رو هستيد بهتر است به روانشناس مراجعه كنيد…

خود ارضايی ممكن است در روابط ايجاد مشكل كند. زن و شوهر ممكن است معانی مختلفی برای خودارضايی داشته باشند. برای مردان خودارضايی يک راه ساده برای ريلكس شدن است. اما وقتی زنان متوجه خودارضايی شريک زندگی خود می شوند، به چشم خيانت به آن نگاه می كنند. زنان بايد بپذيرند كه خود ارضايی در مردان راهی برای رسيدن به آرامش است…

خودارضايی

خود ارضايی مزمن

خودارضايی مزمن می تواند به عنوان شاخه ای از اعتياد جنسی در نظر گرفته شود. زمانی كه فرد خود ارضايی را آنقدر ادامه می دهد تا به ميزان بالايی از لذت جنسی دست پيدا كند، خود ارضايی می تواند دردناک شود. برخی افراد حتی در جايی كه نامناسب است شروع به خودارضايی می كنند؛ درمحل كار يا در كنار خانواده، می دانند كه آبرويشان در خطر می افتد و رفتار درستی نيست اما احساس اجبار شديدی در انجام آن در خود احساس می كنند.

یک روش برای تشخیص اعتیاد به خودارضايی

يكی از راه هايی كه شما می توانيد متوجه شويد كه آيا به خود ارضايی معتاد هستيد يا نه اين است كه برنامه ای برای خود تنظيم كنيد و ببينيد كه آيا می توانيد از آن پيروی كنيد؛ مثلا تعداد مشخصی در هفته خود ارضايی داشته باشيد، اگر نتوانستيد اين برنامه را دنبال كنيد و خودارضايی صدمات احساسی، فيزيكی و حتی مالی برای شما به دنبال داشته است بهتر است كه مشكل خود را با يک روانشناس در ميان بگذاريد.

 

منابع:

Dekker, A. and G Schmidt. “Patterns of Masturbatory Behavior: Changes from the 1960s to the 1990s,” Journal of Psychology and Human Sexuality (2002) 14:35.

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر