نشانه های خطرناک

خودارضایی طبیعی و لذت بخش است؛ اما مانند تمام موارد لذت بخش مانند الکل، مواد مخدر، قمار و بازی های کامپیوتری و … می تواند مشکل ساز باشد، اگر تبدیل به مشغولیت ذهنی شود و باعث ایجاد تداخل در کارهای روزمره؛ مثل مدرسه، کار و خانواده و یا تعهدات فردی باشد. اگر شما با این مشکل رو به رو هستید بهتر است به روانشناس مراجعه کنید…

خود ارضایی ممکن است در روابط ایجاد مشکل کند. زن و شوهر ممکن است معانی مختلفی برای خودارضایی داشته باشند. برای مردان خودارضایی یک راه ساده برای ریلکس شدن است. اما وقتی زنان متوجه خودارضایی شریک زندگی خود می شوند، به چشم خیانت به آن نگاه می کنند. زنان باید بپذیرند که خود ارضایی در مردان راهی برای رسیدن به آرامش است…

خودارضایی

خود ارضایی مزمن

خودارضایی مزمن می تواند به عنوان شاخه ای از اعتیاد جنسی در نظر گرفته شود. زمانی که فرد خود ارضایی را آنقدر ادامه می دهد تا به میزان بالایی از لذت جنسی دست پیدا کند، خود ارضایی می تواند دردناک شود. برخی افراد حتی در جایی که نامناسب است شروع به خودارضایی می کنند؛ درمحل کار یا در کنار خانواده، می دانند که آبرویشان در خطر می افتد و رفتار درستی نیست اما احساس اجبار شدیدی در انجام آن در خود احساس می کنند.

یک روش برای تشخیص اعتیاد به خودارضایی

یکی از راه هایی که شما می توانید متوجه شوید که آیا به خود ارضایی معتاد هستید یا نه این است که برنامه ای برای خود تنظیم کنید و ببینید که آیا می توانید از آن پیروی کنید؛ مثلا تعداد مشخصی در هفته خود ارضایی داشته باشید، اگر نتوانستید این برنامه را دنبال کنید و خودارضایی صدمات احساسی، فیزیکی و حتی مالی برای شما به دنبال داشته است بهتر است که مشکل خود را با یک روانشناس در میان بگذارید.

 

منابع:

Dekker, A. and G Schmidt. “Patterns of Masturbatory Behavior: Changes from the 1960s to the 1990s,” Journal of Psychology and Human Sexuality (2002) 14:35.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب