متخصصین مشاوره فردی اکسیر با بهترین متد ها و روش ها موضوعات و اختلالات را تشخیص و آن را حل می‌کنند 

حانیه حاتمی – روانشناس فردی

تحصیلات

 • دکتری : روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز
 • کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی: روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه شهید بهشتی

فعالیت های حرفه ای

 • تدریس در دانشگاه پیام نور پردیس
 • ارائه خدمات رواندرمانی به مراحعین زیر نظر دکتر حمید رضا حاتمی با شماره نظام ۱۹۱۰ به مدت دو سال در کلینیک
 • ارائه خدمات رواندرمانی به مراجعین در کلینیک آوای باران
 • مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اکسیر

انتشارات

 • مقاله علمی ـ پژوهشی طراحی مدل خلاقیت در مجله علمی ـ پژوهشی روانشناسی نظامی
 • مقاله علمی ـ پژوهشی بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری در مجله علمی ـ پژوهشی روانشناسی نظامی
 • مقاله علمی ـ پژوهشی الگوی مصون سازی نگرش در مقابله با جنگ نرم در مجله علمی ـ پژوهشی روانشناسی نظامی

 

کارگاه های آموزشی

 • گواهی شرکت در برنامه آموزش مقدماتی درمان های غیر دارویی سوء مصرف مواد ویژه روانشناسان توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • گواهی شرکت در نخستین کنگره روانکاوی و رواندرمانی پویای ایران توسط انجمن روانپزشکان ایران
 • گواهی شرکت در کارگاه شناخت و درمان اختلال شخصیت مرزی با رویکرد روانکاوی از انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • گواهی شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی رفتار درمانی دیالکتیکی شخصیت مرزی توسط انجمن روانشناسی ایران
 • گواهی شرکت در کارگاه آموزشی درمان شناختی- رفتاری اختلالات سوء عملکرد جنسی در سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده دانشگاه شهید بهشتی
 • گواهی شرکت در کنفرانس های علمی سمینار طیف دو قطبی ویژه متخصصین رشته روانشناسی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
 • گذراندن دوره آموزشی درمان و فنون شناختی ـ رفتاری در مرکز سگال زیر نظر دکتر موتابی
 • گواهی شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی مشاوره پیش از ازدواج در مرکز سگال
 • گواهی شرکت در کارگاه شخصیت شناسی به روش MBTI در خانه توانگری طوبی

دانلود رزومهدکتر حانیه حاتمی