روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی صنعتی و سازمانی چیست و چه کاربردی دارد؟

روانشناسی صنعتی و سازمانی

به‌عنوان شاخه‌ای از روانشناسی نظریات و اصول روان‌شناختی را در محیط کار و سازمان‌ها به کار می‌گیرد.

نـیروی انـسانی، سـرمایه هر سـازمان است و تـلاش در جـهت انتخاب مـناسب، توسـعه و ارتـقاء توانـمندی کارکـنان، مـنجر به افـزایش بهره‌وری سـازمان خـواهد شد. در راسـتای برآورده سـاختن این هـدف، بخش روانشناسی صنعتی و سازمانی اکسیر در سـال ۱۳۹۲ شـروع به فـعالیت کرده است. این مـوسسه با بهره‌گیری از نـیروی مـتخصص و مــجرب دانـشگاهی، امـکانات و تـجهیزات مـناسب در زمینه‌های مـختلفی ازجمله تـشکیل پـرونده سـلامت روان، آسیب‌شناسی سـازمانی، طـرح ارزیابی و توسـعه مدیران، آمـوزش و ارتقا عـملکرد و… به ارائه خـدمات می‌پردازد. افـتخار امـروز ما، مـعرفی سیستمی آسـان، مطمئن و تخـصصی برای گزیـنش کارکنان شایسته‌تر و ایـجاد شـرایط مطلوب‌تر سـازمانی است.


دپارتمان روانشناسی صنعتی و سازمانی اکسیر

بخش روانشناسی صنعتی و سازمانی اکسیر در سازمان‌ها و شرکت‌ها در زمینه مختلف فعالیت می‌کند که در ادامه به توضیح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

استخدام و گزینش کارکنان

متخصصین در دپارتمان روانشناسی صنعتی و سازمانی اکسیر سیستم استخدام و گزینش را متناسب با فرهنگ و نیاز سازمان به نیروی انسانی و براساس ابزارهای معتبری مانند معرفی واقع‌گرایانه شغل، آزمون‌ها و مصاحبه‌ها طراحی می‌کنند.

تهیه پرونده الکترونیک سلامت روان

متخصصین دپارتمان روانشناسی صنعتی و سازمانی درباره کارمندان سازمان‌هایی که با آن‌ها همکاری دارند پرونده الکترونیک سلامت روان تشکیل می‌دهد. این پرونده شامل مجموعه اطلاعات روان‌شناختی در مورد کارمندان است که دید کلی نسبت به وضعیت روان‌شناختی فرد را در اختیار سازمان قرار می‌دهد. با توجه به تشکیل پرونده سلامت روان می‌توان به نقاط ضعف و قوت هر یک از پرسنل پی برد که با توجه به شایستگی‌ها و توانمندی‌هایشان در جایگاه مناسب شغلی قرار گیرند. برای رسیدن به این هدف از آزمون‌های روان‌شناختی به‌صورت نرم‌افزاری مانند آزمون‌های بهداشت سلامت روان، آزمون‌های شخصیت، آزمون‌های مربوط به هوش هیجانی، آزمون‌های توجه و تمرکز، آزمون‌های عملی در حوزه شناخت و مصاحبه‌های روان‌شناختی استفاده می‌شود.


ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد به همراه برنامه‌ای جهت سنجش فعالیت‌های کارکنان است تا هم کارمندان وهم سرپرستان نیاز شغل خود را بفهمند. با توجه به نیاز سازمان‌ها به ارزیابی درونی، گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی اکسیر برنامه‌ای  جهت سنجش فعالیت‌های کارکنان در دست دارد تا هم کارمندان و هم سرپرستان نیازهای شغل خود را دریابند.


آسیب‌شناسی سازمان

آسیب‌شناسی سازمان فرصتی برای شناسایی تهدیدات محیطی و نقاط ضعف و قوت سازمان و مسائلی که سازمان ممکن است با آن‌ها مواجه شود را فراهم می‌کند. برای رسیدن به این هدف از آزمون‌های ارزیابی استرس شغلی، آزمون‌های ارزیابی رضایت شغلی، پرسشنامه فرهنگ‌سازی سازمانی و مصاحبه‌های تخصصی استفاده می‌شود.با استفاده از نرم‌افزار تدوین‌شده در بخش روانشناسی صنعتی و سازمانی اکسیر اطلاعات موردنیاز هر سازمان از طریق وبسایت به‌صورت الکترونیکی و آنلاین در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شود.


خدمات منابع انسانی

فعالیت‌های روانشناسی صنعتی و سازمانی اکسیر در بخش خدمات منابع انسانی شامل طرح‌ریزی سیستم برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی، طرح‌ریزی ساختار سازمانی، طرح‌ریزی سیستم‌های تحلیل شغل و تشکیل تیم‌های همکاری، طرح‌ریزی سیستم‌های کارمند یابی، انتخاب و جذب نیروی انسانی، طراحی سیستم انگیزش و پاداش کارکنان، ایجاد نظام ارتباطات داخلی، طرح‌ریزی نظام مدیریت بازخورد کارکنان است.


طرح‌ریزی سیستم برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی

با توجه به اينكه منابع انساني، منبع استراتژيك براي سازمان‌ها محسوب می‌شود، جزء مهم و لاينفك مباحث برنامه‌ريزي استراتژيك است و اكثر برنامه‌ریزی‌های سازماني و منابع انساني ماهيت راهبردي دارند. برنامه‌ريزي طريق و روش نيل به اهداف سازماني است و استراتژي شامل تمام امكانات لازم براي انجام موفقیت‌آمیز وظايف سازماني می‌باشد. ازاین‌رو، برنامه‌ريزي تلاش سازمان‌یافته و منظم براي تصميم‌گيري اساسي و انجام اقدامات بنيادي است كه جهت‌گیری فعالیت‌های يك سازمان با ديگر نهادها را در چارچوب قانوني شكل می‌دهد.

طرح‌ریزی ساختار سازمانی

ساختار سازمانی حاصل فرایند سازمان‌دهی و طراحی سازمان است. ساختار هر سازمان تعیین‌کننده ميزان توان آن در پاسخگويي به چالش‌های محيطي است. با توجه به میزان اهمیت این موضوع دپارتمان روانشناسی صنعتی و سازمانی اکسیر به طرح‌ریزی مناسب ساختار سازمانی پرداخته و مشکلات موجود را حل‌وفصل می‌نماید

طرح‌ریزی سیستم‌های تحلیل شغل و تشکیل تیم‌های همکاری

تجزیه‌وتحلیل شغل فرآیندی است که از طریق آن ماهیت و ویژگی‌های هر یک از مشاغل در سازمان بررسی می‌گردد و اطلاعات کافی درباره آن‌ها جمع‌آوری و گزارش می‌شود. با تجزیه‌وتحلیل شغل معلوم می‌شود هر شغل چه وظایفی را شامل می‌شود و برای احراز و انجام شایسته آنچه مهارت‌ها، دانش‌ها و توانایی‌هایی لازم است.


طرح‌ریزی سیستم‌های کارمند یابی

فرایند کارمند یابی و گزینش افراد را می‌توان به‌صورت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی در مورد نیروی کار موردنیاز و تعیین پست‌ها، به وجود آوردن انبوهی از داوطلب از طریق کارمند یابی داخلی و خارجی، تکمیل فرم‌های درخواست کار توسط داوطلبان و انجام مصاحبه‌های مقدماتی، تعیین داوطلبان واجد شرایط با استفاده از روش‌های مختلف انتخاب مانند آزمون‌های استخدامی، بررسی سوابق متقاضی و آزمایش‌های بدنی، فرستادن یک یا چند داوطلب واجد شرایط نزد سرپرست مستقیم شغل موردنظر پیشنهاد داد. برای تصمیم‌گیری نهائی و مشخص کردن داوطلب یا داوطلبان واجد شرایط، شخص سرپرست یا گروه‌های ذیربط از این افراد مصاحبه نهائی به عمل‌آورده و آن‌ها را معرفی می‌کنند.


طرح فرآیند توسعه منابع انسانی

برای کارایی بهتر و بیشتر سازمان‌ها، متخصصین روانشناسی صنعتی و سازمانی دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان و مدیران را برگزار می‌کنند. این فرایند شامل آشناسازی،  اجتماعی کردن، آموزش و بهسازی کارکنان و ترسیم مسیر پیشرفت شغلی، استقرار سیستم‌های گردش شغل و توسعه‌های شغل است.


طرح سیستم انگیزش و پاداش کارکنان

سیستم انگیزش و پاداش باید کارآمد و اثربخش باشد. به‌عبارت‌دیگر انگیزش افراد در سازمان باید به‌گونه‌ای باشد که سازمان را به کارایی و اثربخشی بالا برساند،  در این راستا متخصصین روانشناسی صنعتی و سازمانی اکسیر به طراحی این سیستم متناسب با عوامل اقتضایی سازمان‌ها می‌پردازد.


ایجاد نظام ارتباطات داخلی

هدف ايجاد هم‌گرائی ذهنی كاركنان در جهت اهداف سازمان و بهبود عملکرد کارکنان است و كاركنان را از رفتار مطلوب و مورد انتظار آگاه می‌کند.


طرح‌ریزی نظام مدیریت بازخورد کارکنان

در سازمان‌های کوچک با توجه به ارتباط تنگاتنگ مدیران و کارکنان، بازخورد در بسیاری از مواقع می‌تواند به‌صورت شفاهی منتقل‌شده و در صورت درخواست مدیریت پاسخ داده شوند؛ اما در سازمان‌های چندلایه وقوع این امر بسیار پیچیده‌تر است.گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی اکسیر روش‌های مختلفی از قبیل ایجاد و توضیح فرم‌های نظرسنجی، انتخاب نمایندگان گروه‌های مختلف کارکنان، انجام مصاحبه‌های دوره‌ای، تشکیل گروه‌های متمرکز و ارتباط مدیران با کارمندان را پیشنهاد می‌دهد.

شما عزیزان می توانید از طریق ایمیل زیر با کارشناسان و مشاوران مرکز مشاوره اکسیر در ارتباط باشید .

zahedi.m2009@gmail.com
مرکز مشاوره اکسیر با مجوز وزارت بهزیستی

ساعات کاری


۱۰ صبح – ۹ عصر
شنبه- پنجشنبه (غرب)
۱۲ صبح- ۸ عصر
شنبه- پنجشنبه (شرق)
بسته
جمعه
بسته
تعطیلات رسمی

اطلاعات تماس شعبه ها


شعبه شهرک غرب

۸۸۵۷۱۸۰۰ – ۸۸۰۷۸۵۸۵
۸۸۵۸۱۷۸۶ – ۸۸۰۷۸۸۴۴

شعبه فلکه اول تهرانپارس

۷۶۷۱۰۸۲۳ – ۷۷۸۸۲۸۱۷
۷۶۷۱۰۸۱۹


آدرس شعبه ها


شعبه شهرک غرب

شهرک غرب ،بلوار دادمان ، خیابان فلامک شمالی ، کوچه حیدریان پلاک ۱۸

شعبه فلکه اول تهرانپارس

فلکه اول تهرانپارس ، خیابان امیری طائمه پلاک ۱۲ واحد ۱
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز مشاوره اکسیر سلامت روان تهران می باشد . هرگونه کپی برداری از این سایت پیگرد قانونی دارد .
Call Now Button