روانشناسی صنعتی اکسیر

روانشناسی صنعتی و سازمانی

به‌عنوان شاخه‌ای از روانشناسی نظریات و اصول روان‌شناختی را در محیط کار و سازمان‌ها به کار می‌گیرد.

نـیروی انـسانی، سـرمایه هر سـازمان است و تـلاش در جـهت انتخاب مـناسب، توسـعه و ارتـقاء توانـمندی کارکـنان، مـنجر به افـزایش بهره‌وری سـازمان خـواهد شد. در راسـتای برآورده سـاختن این هـدف، بخش روانشناسی صنعتی و سازمانی اکسیر در سـال ۱۳۹۲ شـروع به فـعالیت کرده است. این مـوسسه با بهره‌گیری از نـیروی مـتخصص و مــجرب دانـشگاهی، امـکانات و تـجهیزات مـناسب در زمینه‌های مـختلفی ازجمله تـشکیل پـرونده سـلامت روان، آسیب‌شناسی سـازمانی، طـرح ارزیابی و توسـعه مدیران، آمـوزش و ارتقا عـملکرد و… به ارائه خـدمات می‌پردازد. افـتخار امـروز ما، مـعرفی سیستمی آسـان، مطمئن و تخـصصی برای گزیـنش کارکنان شایسته‌تر و ایـجاد شـرایط مطلوب‌تر سـازمانی است.

دپارتمان روانشناسی صنعتی و سازمانی اکسیر

بخش روانشناسی صنعتی و سازمانی اکسیر در سازمان‌ها و شرکت‌ها در زمینه مختلف فعالیت می‌کند که در ادامه به توضیح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

سیستم استخدام و گزینش را متناسب با فرهنگ و نیاز سازمان به نیروی انسانی، براساس ابزارهای معتبر مانند معرفی واقع‌گرایانه شغل، آزمون‌ها و مصاحبه‌ها، طراحی میکنیم.  طراحی سیستم استخدام و گزینش ، متناسب با فرهنگ و نیاز سازمان به نیروی انسانی با استفاده از ابزارهای معتبر مانند تهیه مطرح شغل ، آزمون ها و مصاحبه ها .

این پرونده شامل مجموعه اطلاعات روان شناختی در مورد کارمندان است. با توجه به تشکیل پرونده سلامت روان میتوان به نقاط ضعف و قوت هر یک از پرسنل پی برد که با توجه به شایستگی ها و توانمندی هایشان در جایگاه مناسب شغلی قرار گیرند. پرونده سلامت روان دید کلی نسبت به وضعیت روان شناختی فرد را در اختیار سازمان قرار می دهد .

الف_  برگزاری نرم افزاری آزمون های روانشناختی :

 برگزاری آزمون های سنجش مناسب جهت جهت غربالگری پرسنل ، از جمله

  1. آزمون های بهداشت سلامت و روان
  2. آزمون های عملی که حوزه شناخت فرد را در بر می گیرد
  3. آزمون های شخصیت ، آزمون های عملی
  4. آزمون های مربوط به حوزه ی هوش هیجانی و آزمون های توجه و تمرکز

ب _ برگزاری مصاحبه های روانشناختی

درمصاحبه روانشناختی می توان با ایجاد رابطه عاطفی و ایجاد انگیزه های مناسب اطلاعات محرمانه و ارزشمندی را بدست آورد. و امکان دریافت بازخورد سریع و صریح بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده ایجاد می­شود.

طرح‌ریزی نظام مدیریت بازخورد کارکنان

در سازمان‌های کوچک با توجه به ارتباط تنگاتنگ مدیران و کارکنان، بازخورد در بسیاری از مواقع می‌تواند به‌صورت شفاهی منتقل‌شده و در صورت درخواست مدیریت پاسخ داده شوند؛ اما در سازمان‌های چندلایه وقوع این امر بسیار پیچیده‌تر است.گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی اکسیر روش‌های مختلفی از قبیل ایجاد و توضیح فرم‌های نظرسنجی، انتخاب نمایندگان گروه‌های مختلف کارکنان، انجام مصاحبه‌های دوره‌ای، تشکیل گروه‌های متمرکز و ارتباط مدیران با کارمندان را پیشنهاد می‌دهد.

شما عزیزان می توانید از طریق ایمیل زیر با کارشناسان و مشاوران مرکز مشاوره اکسیر در ارتباط باشید .

onlineexir@gmail.com