بهترین متخصصین روانشناسی اکسیر

متخصصین مشاوره خانواده و زناشویی

دکتر سارا سجادی فر
رزومه
دکتر یدالله دمیرچی - روانشناس خانواده و زوج درمانگر
دکتر یدالله دمیرچی
رزومه
دکتر فردین مرادی منش
رزومه
دکتر میترا وحید
دکتر میترا وحید
رزومه
دکتر ماپار
دکتر مریم ماپار
رزومه
دکتر امیدی نژاد
دکتر محبوبه امیدی نژاد
رزومه
الهام آهنگران
دکتر الهام آهنگران
رزومه

متخصصین روانشناسی جنسی

دکتر سارا سجادی فر
دکتر سارا سجادی فر
رزومه
دکتر علی حکمت سروش
دکتر علی سروش
رزومه
دکتر میترا وحید
دکتر میترا وحید
رزومه
دکتر سمانه امیری
دکتر سمانه امیری
رزومه

متخصصین روانشناسی فردی

دکتر حانیه صالحیان - روانشناس کودک و نوجوان
دکتر حانیه صالحیان
رزومه
دکتر یدالله دمیرچی - روانشناس خانواده و زوج درمانگر
دکتر یدالله دمیرچی
رزومه
دکتر فردین مرادی منش
رزومه
خانم دکتر سیمین احمدپور
دکتر سیمین احمدپور
رزومه
دکتر میترا وحید
دکتر میترا وحید
رزومه
نداصادق زاده نوروتراپیست
ندا صادق زاده
رزومه
دکتر ماپار
دکتر مریم ماپار
رزومه
دکتر فرشید رحمانیان
دکتر فرشید رحمانیان
رزومه
دکتر حاتمی
دکتر هانیه حاتمی
رزومه
دکتر لیلا محمدی
دکتر لیلا محمدی
رزومه
الهام آهنگران
دکتر الهام آهنگران
رزومه
دکتر غزاله رنجبری
غزاله رنجبری
رزومه

متخصصین روانشناسی کودک و نوجوان

دکتر حانیه صالحیان - روانشناس کودک و نوجوان
دکتر حانیه صالحیان
رزومه
دکتر عسل ناجیان - روانشناس نوجوان
دکتر عسل ناجیان
رزومه
دکتر لیلی عباسی روانشناس نوجوان
دکتر لیلی عباسی
رزومه
حانیه قاسمی - روانشناس نوجوان
حانیه قاسمی
رزومه
دکتر مونا فلسفی - روانشناس کودک
دکتر مونا فلسفی
رزومه
دکتر علی حکمت سروش
دکتر علی سروش
رزومه
دکتر فرناز رضایی - روانشناس کودک
فرناز رضایی
رزومه
دکتر نیوشا علائئ
دکتر نیوشا علائی فرد
رزومه
دکتر صادقی
دکتر ریحانه صادقی
رزومه
نیلوفر جباری

نیلوفر جباری

رزومه

آتوسا مظفر زنگنه

رزومه
ملیکا کمال الدینی

ملیکا کمال الدینی

رزومه

متخصصین روانپزشکی

دکتر سمانه تیموری نژاد
دکتر سمانه تیموری نژاد
رزومه

متخصصین نوروتراپی

مونا قانع نوروتراپیست اکسیر
مونا قانع
رزومه
بنفشه فیروزآبادی نوروتراپیست اکسیر
بنفشه فیروزآبادی
رزومه
خانم محرم خانی نوروتراپیست اکسیر
الهام محرم خانی
رزومه

متخصصین روانسنجی

مهسا سفری
مهسا صفری
رزومه
کسری ناجی روانشناس روانسنج
کسری ناجی
رزومه