بهترین متخصصین روانشناسی اکسیر

متخصصین مشاوره خانواده و زناشویی

دکتر سارا سجادی فر
دکتر سارا سجادی فر
رزومه
دکتر ندا جوادی - زوج درمانگر
دکتر ندا جوادی
رزومه
دکتر یدالله دمیرچی - روانشناس خانواده و زوج درمانگر
دکتر یدالله دمیرچی
رزومه
دکتر میترا وحید
دکتر میترا وحید
رزومه
دکتر سمانه امیری
دکتر سمانه امیری
رزومه
زهره سجودی - روانشناس زوج
دکتر زهره سجودی
رزومه
دکتر لیلا موثق
دکتر لیلا موثق
رزومه
فرزانه فرمانی
دکتر فرزانه فرمانی
رزومه
دکتر شاهی
دکتر شیما رضیان
رزومه
دکتر ماپار
دکتر مریم ماپار
رزومه

متخصصین روانشناسی جنسی

دکتر سارا سجادی فر
دکتر سارا سجادی فر
رزومه
دکتر علی حکمت سروش
دکتر علی سروش
رزومه
دکتر میترا وحید
دکتر میترا وحید
رزومه
دکتر سمانه امیری
دکتر سمانه امیری
رزومه

متخصصین روانشناسی فردی

دکتر حانیه صالحیان - روانشناس کودک و نوجوان
دکتر حانیه صالحیان
رزومه
دکتر لیلا موثق
دکتر لیلا موثق
رزومه
مریم فرحزادی
دکتر مریم فرحزادی
رزومه
دکتر شفیعی
دکتر فائزه شفیعی
دکتر یدالله دمیرچی - روانشناس خانواده و زوج درمانگر
دکتر یدالله دمیرچی
رزومه
دکتر ندا جوادی - زوج درمانگر
دکتر ندا جوادی
رزومه
خانم دکتر سیمین احمدپور
دکتر سیمین احمدپور
رزومه
سروش طیبی نیا
سروش طیبی نیا
دکتر میترا وحید
دکتر میترا وحید
رزومه
نداصادق زاده نوروتراپیست
ندا صادق زاده
رزومه
دکتر ماپار
دکتر مریم ماپار
رزومه
فرزانه فرمانی
دکتر فرزانه فرمانی
رزومه
دکتر هانیه حاتمی
دکتر هانیه حاتمی
رزومه
مهتاب نوروزی
مهتاب نوروزی
رزومه
دکتر فرشید رحمانیان
دکتر فرشید رحمانیان
رزومه
دکتر شاهی
دکتر شیما رضیان
رزومه

متخصصین روانشناسی کودک و نوجوان

دکتر حانیه صالحیان - روانشناس کودک و نوجوان
دکتر حانیه صالحیان
رزومه
دکتر عسل ناجیان - روانشناس نوجوان
دکتر عسل ناجیان
رزومه
دکتر لیلی عباسی روانشناس نوجوان
دکتر لیلی عباسی
رزومه
دکتر علی حکمت سروش
دکتر علی سروش
رزومه
حانیه قاسمی - روانشناس نوجوان
حانیه قاسمی
رزومه
الهام قلخانی - روانشناس کودک
الهام قلخانی
رزومه
زهره جواد زاده
زهره جوادزاده
رزومه
دکتر مونا فلسفی - روانشناس کودک
دکتر مونا فلسفی
رزومه
دکتر فرناز رضایی - روانشناس کودک
فرناز رضایی
رزومه
دکتر آزیتا دریای لعل - متخصص ارزیابی و تشخیص اکسیر
دکتر آزیتا دریای لعل
رزومه
خانم سحرناز اخباری - روانشناس کودک
سحرناز اخباری
رزومه
دکتر نیوشا علائئ
دکتر نیوشا علائی فرد
رزومه
سروش طیبی نیا
سروش طیبی نیا

متخصصین گفتار درمانی

امین فرزاد - گفتار درمانگر
امین فرزاد
رزومه

متخصصین روانپزشکی

دکتر سمانه تیموری نژاد
رزومه

متخصصین نوروتراپی

مونا قانع نوروتراپیست اکسیر
مونا قانع
رزومه
بنفشه فیروزآبادی نوروتراپیست اکسیر
بنفشه فیروزآبادی
رزومه
خانم محرم خانی نوروتراپیست اکسیر
الهام محرم خانی
رزومه

متخصصین ارزیابی و تشخیص

سروش طیبی نیا
سروش طیبی نیا
دکتر آزیتا دریای لعل - متخصص ارزیابی و تشخیص اکسیر
دکتر آزیتا دریای لعل
رزومه
دکتر مهشید تیرگر
دکتر مهشید تیرگر
رزومه

متخصصین روانسنجی

مهسا سفری
مهسا صفری
رزومه
کسری ناجی روانشناس روانسنج
کسری ناجی
رزومه