دکتر حانیه صالحیان

دکتری: روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی

صاحب امتیاز و مسئول فنی مرکز مشاوره اکسیر از ۱۳۹۲ تا کنون

دکتر سارا سجادی فر

دکتری : رشته مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسلامی

درمانگر در مرکز مشاوره و روانشناختی اکسیر

دکتر یدالله دمیرچی

دکتری: روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس

عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان 

دکتر فردین مرادی منش

دکتری روانشناسی سلامت 

رواندرمانگر مرکز روانشناسی اکسیر

دکتر میترا وحید

دکترای روانشناسی بالینی و سلامت از دانشگاه “اتوناما”، بارسلونا، اسپانیا، ۲۰۱۵

روانشناس و درمانگر اختلالات جنسی، مرکز مشاوره و روانشناسی اکسیر، ۱۳۹۸- حال حاضر

دکتر مریم ماپار

دکتری : روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

تدریس در جهاد دانشگاهی، دانشگاه علم وفرهنگ

دکتر سیمین احمدپور

دکتری: روانشناسی عمومی ، دانشگاه علوم تحقیقات

مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناسی اکسیر

دکتر فرشید رحمانیان

دکتری: روانشناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

ارائه خدمات روان درمانی به مراجعین مرکز روانشناسی اکسیر

ندا صادق زاده

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی

آزماینده آمادگی تحصیلی، سازمان آموزش و پرورش سازمان استثنایی استان تهران

دکتر محمد رضا نجارزادگان

دکتری: متخصص اعصاب و روان

روانشناس مرکز روانشناسی اکسیر 

دکتر الهام آهنگران

دکترا: دانشجوی روانشناسی عمومی دانشگاه علوم تحقیقات

کودک و نوجوان و آموزش مهارتهای فرزندپروری

دکتر محبوبه امیدی نژاد

دکتری روانشناسی 

مشاور فردی و زوج درمانگر

 

نیلوفر جباری

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 روان درمانگر کودک و نوجوان در کلینیک اکسیر

ملیکا کمال الدینی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

عضو انجمن روانشناسی اربیتی  ایران و مدرس اموزش خانواده

آتوسا مظفر زنگنه

دانشجوی دکترای تخصصی گفتاردرمانی 

مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشکده توانبخشی

فرناز رضایی

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

عضو انجمن روانشناسی ایران

دکتر ریحانه صادقی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم و تحقیقات

بازی درمانگر و روانسنج کیلینیک روانشناسی اکسیر

دکتر نیوشا علائی فرد

دکترى روانشناسى سلامت

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختى اکسیر

دکتر مهراز معززی

دکتری : دانشجوی دکتری روانشناسی 

روان درمانگر در مرکز مشاوره و روانشناختی اکسیر

دکتر عسل ناجیان

دکتری: دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

درمانگر اختلالات اضطراب، افسردگی، وسواس، نقص توجه و بیش فعالی کودک و نوجوان اکسیر

حانیه قاسمی

کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی

درمانگر نوجوان، کلینیک روانشناسی و مشاوره اکسیر

دکتر لیلی عباسی

دکتری: روانشناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ تهران

مشاوره دانشجویی، کلینیک علوم مزشکی دانشگاه شهید بهشتی.

دکتر لیلا محمدی

دکترای روانشناسی بالینی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

فعالیت به عنوان روان درمانگر و مشاور در کلینیک روانشناسی به مدت

دکتر هانیه حاتمی

دکتری روانشناسی بالینی

زهره جواد زاده

متخصص روانشناسی کودک

سارا میهن پرست

روانشناس فرزند پروری ، خانواده 

دکتر محمد مهدی ماجدی

دکتری روان‌شناسی بالینی

درمان افسردگی.استرس و اضطراب و مشکلات عزت نفس

بنفشه فیروز آبادی

درمانگر کودک و نوجوان اموزش والدین ونوروتراپیست

خانم تیراژه جوینی

روانشناسی بالینی، روان شناسی رشد، روانشناسی کودکان استثنایی، روان شناسی

دکتر سحر حقیقی فر

زوج درمانگر و مشاور جنسی در مرکز مشاوره اکسیر