ندا صادق زاده – روانسنج

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناسی : روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

فعالیت های حرفه ای

 • آزماینده آمادگی تحصیلی، سازمان آموزش و پرورش سازمان استثنایی استان تهران
 • گروه درمانی طرحواره محور خانه سلامت شهرداری منطقه ۱۰ تهران
 • مسئول سنجش و ارزیابی آمادگی تحصیلی سازمان آموزش و پرورش استان تهران
 • مسئول سنجش و ارزیابی مرکز مشاوره اکسیر از مهر ۱۳۹۶ تا کنون

 

 کارگاه های آموزشی

 • گذراندن دوره خلاقیت کودک در مرکز پژوهش های خلاقیت دانشگاه شریف
 • گذراندن دوره مهارت های زندگی کودک در دانشگاه علامه
 • دوره مشاوره تلفنی
 • گذراندن دوره طرحواره درمانی بلند مدت تحت آموزش و نظارت دکتر حمید پور
 • گذراندن دوره سوپر ویژن طرحواره درمانی تحت آموزش و نظارت دکتر حمید پور
 • گذراندن دوره اجرا، تفسیر و ارزیابی آزمون های روانی همراه با سوپر ویژن در کلینیک روانشناسی اکسیر
 • روان درمانی و مشاوره فردی در زمینه مشکلات بین فردی (ارتباطی)، اختلالات شخصیت، افسردگی مقاوم به درمان، اضطراب مقاوم به درمان و وسواس مقاوم به درمان با رویکرد طرحواره درمانی
 • آموزش فرزند پروری مبتنی بر طرحواره
 • اجرا و تفسیر آزمون های روانی، هوش و استعدادیابی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان
 • برگزاری دوره های گروهی طرحواره درمانی و فرزند پروری مبتنی بر طرحواره