نیلوفر شریفی دکتری روانشناسی بالینی

تحصیلات

دکتری روانشناسی بالینی (استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد رودهن)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی روانشناسی بالینی

شماره نظام روانشناسی: ۳۷۹۶۵

دوره های آموزشی و مدارک

روان درمانی در حوزه اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی و وسواس

درمانگر فردی

مشاوره پیش از ازدواچ و روابط عاطفی و میان فردی

دوره کامل درمان شناختی-رفتاری

دوره طرحواره درمانی

دوره اکت (درمان پذیرش و تعهد)

دوره مشاوره پیش از ازدواچ براساس رویکرد واقعیت درمانی

دوره آموزشی نوروفیدبک و نشه برداری مغزی

سوابق شغلی و فعالیت حرفه ای

 مرکزمشاوره و روانشناسی اکسیر

روانشناس بالینی و رواندرمانگر مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف

رواندرمانگر مرکز مشاوره پایا (رشت)

مشاوره تخصصی نوچوانان در مدارس دخترانه ی راه فرزانگان، تعلیم ماندگار، اندیشه (رشت)