نقشه عشق

نقشه عشق در ذهن و مغز وجود دارد؛ یک نوع مدل، قواره و شمایٔلی است که در آن تصور و پندار اثیری و متعال سکسی- حشری تحریک و برانگیختگی فرد و خلسۀ ارگاسم در آن منعکس شده است. نقشه عشق ممکن است خود را در خواب، در فانتزی یا در عمل نمایان کند. رفتار و مغازله های جنسی سالهای نوجوانی، دوران بحرانی شکل گیری نقشه عشق است و نواقض و اشکالات آن هم در همین سالها شکل می گیرند.

نواقض و اشکالات ممکن است در نتیجۀ محرومیت، غفلت و بی توجهی، یا در نتیجه ممنوعیت و تنبیه، یا فریب و حقه آمرانه و مرموز در موضوع دانش شهوت جنسی یا فعالیت های مربوط به اندامهای جنسی حادث شوند. تحت چنین شرایطی، بچه ها در وضع بغرنج و معمای پر دردسری گرفتار می شوند. یعنی اگر کاری بکنند، محکوم می شوند و اگر اعلام نکنند که چه می دانند و چه کاری می کنند، باز هم محکوم می شوند. هیچ راهی برای پیشگیری از ویرانی و تباهی نقشه عشق وجود ندارد. نقشه عشق در معرض این خطر قرار داد که خنثی، لاپوشانی و یا باد کرده شود. بعبارت دیگر، بی میل (سرد مزاج) ، معیوب (نابهنجار) و یا سرکش (زیاده خواه) شود.

برای آشنایی با سبک عشقی خود می توانید اینجا کلیک کنید.

حالات نقشه عشق

حالت بی میلی

در حالت بی میلی و سرد مزاجی (هایپوفیلیک)، عشق عاطفی، به قیمت کم رنگ و محو شدن شهوت نفسانی، «نقشه عشق» ویران شده را پر می کند. در کل نتیجۀ درازمدت آن ممکن است بصورت «رخوت شهوت جنسی» یا بی شوری و بی علاقگی (بیزاری جنسی و کژ میلی جنسی هم خوانده می شود)، بشود و یا بصورت خاصی در قالب آسیب زدگی نیمه کاره اندام های جنسی (ناتوانی جنسی، عدم ترشح و خیس نشدن، وحشت از دخول و یا فرو کردن، نرسیدن به ارگاسم، و دیگر سندروم های عدم کارکرد جنسی) باشد. صدمات بی میلی و سرد مزاجی جنسی در نتیجۀ تباه شدگی نقشه عشق بیشتر در دختران دیده می شود.


مقاله مرتبط: نشانه های واضح عشق او به شما

مقاله مرتبط: انواع مختلف عشق و درک بهتر شریک زندگی


حالت معیوبی

درحالت معیوبی(نابهنجار) بودن نقشه عشق، عشق عاطفی و شهوت نفسانی هر دو در نقشه عشق حضور دارند اما به قیمت گسست آندو از هم. چنین فردی عشق عاطفی خود را به یک نفر ابراز می دارد و شهوت نفسانی خود را به فردی دیگر. بطور مثال، همسرش دریافت کننده عشق عاطفی او می شود و یک روسپی دریافت کننده عشق شهوانی و نفسانی او.

در حالت معیوبی زیاد، گسستگی ممکن است در حد همان دکتر جکیل و آقای هاید باشد (دو شخصیت یک فرد) مثلآ آقای هاید ممکن است یک پارافیلیک و قاتل زنجیره ای که در هم آغوشی ها زنان را بقتل می رساند، باشد، در حالی که دکتر جکیل یک شوهر آنچنان عاطفی باشد که باکرگی زن خود را دست نخورده باقی بگذارد. نه زنش نسبت به جنبۀ دیگر شخصیت او یعنی قاتل زنجیره ای بودنش شک می کند، و نه همسایگان، بستگان و یا دوستان او از قضیه بویی می برند.

حداقل چهل نوع نقشه عشق معیوب وجود دارد. قانون بعضی از آنها را بعنوان جرم های جنایی تعریف می کند، در حالی که بعضی دیگر را بعنوان نامتعارفات امری خصوصی می پندارد و آنها را نادیده می گیرد. هیچ معیار مطلقی که بر طبق آن بتوان غیر قانونی بودن را وضع کرد، وجود ندارد. بهمین دلیل زمانی که سادومازوخیسم بر طبق توافق طرفین باشد، قانونآ تحمل می شود، در حالی که یک رابطه توافقی بین فرد بزرگسال با یک خرد سال یا نوجوان بعنوان تعرض به کودک و یا سؤء استفاده جنسی مورد پیگرد قرار می گیرد، و یا هر چند که عیان کردن اندامهای جنسی در ملآ عام و یا چشم چرانی ضرری نمی رسانند اما چنین اعمالی بعنوان جرم تعریف می شوند. همینطور تجاوز سادیستی و یا قتل هایی که با هدف شهوت بری ارتکاب می یابند.

هرآنگاه که پارافیلیاهای بی ضرر، بر مبنای توافق و رضایت دو طرف باشند، خوش و با حال اند اما، اگر یکطرفه باشند آنوقت مزاحم و تنفرانگیز می شوند، که این حاکی از عدم مطابقت نقشه عشق آندو نفر بهم می باشد. طبق شواهد موجود، هنگامی که نقشه عشق نوجوانان در همان حال شکل گیری ویران و تباه شود، عاقبت آن در پسران به پارافیلیا، و عاقبت آن در دختران بی میلی و کم خواهی منجر می شود.

نقشه عشق

حالت زیاده خواهی

در حالت زیاده خواهی (هایپرفیلیک) شهوت نفسانی به قیمت کم رنگ و محو شدن عشق عاطفی، نقشه عشق را فرا می گیرد. رابطۀ فرد هایپرفیلیک، هر چند که می تواند پرشور و آتشین باشد، اما کوتاه مدت و کم دوام است. چنین مرد یا زنی، پشت سر هم شریک جنسی می گیرد، یا بصورت دوست پسر/دختر و یا بصورت خرید سکس با معاملان ارگاسمی. هر سه حالت گفته شده از عوارض تباه شدن نقشه عشق می باشند. هر چند هردو جنس دچار این عوارض می شوند اما بنظر می رسد که احتمال هایپرفیلی در مردان بیشتر است و هایپوفیلی (بی میلی) در زنان بیشتر دیده می شود.

شکل گیری نواقض و اشکالات نقشه عشق بصورت بی میلی، معیوبی و یا زیاد خواهی، مستقل از اینکه نقشه عشق دوجنسگرایانه، دگرجنسگرایانه و یا همجنسگرایانه باشد، اتفاق می افتد.

منبع: Money John. 1990. Handbook of Sexology. Vol VII Amsterdam: Elserivie.pp.12_13

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب