شکل گیری اعتیاد در افراد

در آغاز می بایست مراحل شکل گیری اعتیاد را تجزیه و تحلیل کنیم عوامل گوناگونی در بوجود آمدن اعتیاد نقش داشته که بسیاری از آنها در بررسی بصورت فردی نمایان می گردد. بدین صورت که کلیاتی مطرح می شود اما در خصوص همه افراد صادق نمی باشد مثال: کانون خانواده و محیط خراب در اعتیاد فرزندان نقش دارند اما دیده شده که همیشه بدین گونه نیست چنانکه پدر یا مادر یا هر دو دارای اعتیاد بوده اما فرزندان هیچ گونه گرایشی به مصرف حتی سیگار هم ندارند و از اینگونه موارد. . .

مرکز روانشناسی اکسیر تمام خدمات خود از جمله مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره طلاق، مشاوره جنسی و … را به افرادی که تحت پوشش بیمه بانک های طرف قرارداد اکسیر هستند رایگان ارائه می دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مشاوره آنلاین اکسیر

تعریف اعتیاد

در تعریف روانشناسی رفتارگرا، اعتیاد را با شرطی سازی عامل می توان اینگونه شرح داد:

هر عملی که پاداش بدنبال داشته باشد آن عمل آموخته می شود. در فرایند اعتیاد پس از مصرف مواد مخدر فرد احساس رضایت و نشاط می کند این رضایت توسط قسمتی از مغز که موسوم به مسیر پاداش در مغز می باشد بوجود می آید و این امر باعث افزایش رفتار می گردد اینگونه اعتیاد شکل گرفته و آموخته می شود . این نظریه در حوزه رفتار گرایی تنها در خصوص اعتیاد کاربردی نمی باشد بلکه اکثر رفتارهای منجر به یاد گیری را شامل می شود که توسط تقویت کننده ها آموخته می شود در این مدل نیز مواد مخدر حکم تقویت کننده را دارا می باشد.

نظریه تولمن به تقویت به عنوان متغییر یادگیری اهمیتی نمی دهد لیکن نام تایید را به آنچه که رفتارگرایان تقویت می نامند می گذارد. از نظر تولمن انتظارات حدس هایی هستند مبنی بر اینکه چه چیزی (علامت)  به چه چیز دیگری (علامت دیگر ) می انجامد حدس های موقتی اولیه همان فرضیه نام دارند.

فرضیه ها اگر به وسیله تجربه تایید شوند حفظ می گردند. انتظاری (فرضیه ای) که پیوسته تایید می شود به(باور) می انجامد یا به عبارتی دیگر ارگانیسم باور خواهد کرد که اگر به طریق خاصی عمل کند نتیجه معینی به دست خواهد آمد. در این فرآیند حدس (فرضیه) اینکه مواد مخدر مفید است توسط تجربه تایید می گردد و با تداوم تایید به باور (اعتیاد) می انجامد.

روانکاوی اعتیاد

گرچه از این منظر به اعتیاد و شکل گیری اعتیاد پرداخته نشده اما بدلیل علاقه فردی به روانکاوی به تحلیل اعتیاد بنابر اصل روانکاوی می پردازم.

در تمام انسانها یک اصل وجود دارد بنام اصل لذت، این اصل تمایل ذاتی ارگانیسم برای اجتناب از درد و جستجوی لذت از طریق تخلیه تنش می باشد. در تاپیک فروید اصل لذت ارتباط با Id پیدا می کند و یا همان قسمتی از ذهن که از بدو تولد با انسان وجود داشته و سائقه اصلی و اولی، اصل حاکم بر حیات روانی همان اصل لذت را فراهم می کند.

Idغیر عقلانی و غیر اخلاقی و تابع غریز بوده. اولین مرحله رشدی روانی- جنسی کودک که هجده ماهه اول می باشد بنام oral stageبیشترین نقش را در شکل گیری اعتیاد در بزرگسالی شناخته شده در این مرحله کودک تمام لذت های خود را از طریق دهان ارضاء می کند، تشنگی، گرسنگی ، تحریکات لمسی لذت بخش برانگیخته شده بوسیلع نوک پستان یا جانشین آن، حساسیت مربوط به بلع و سیری.

حالات تنش دهانی موجب می شود کودک در جستجوی ارضاء دهانی برآید که مشخصه آن آرامش پس از مراقبت و نوازش است. محرومیت یا اقناع بیش از حد ممکن منجر به تثبیت لیبیدویی و صفات بیمار گونه در بزرگسالی بروز می کند .صفات بسیاری را میتوان نام برد که از این مرحله بوجود می آید. که در شکل دهی اعتیاد نقش دارند و فرد را واجد آسیب در موقعیت های دشوار می سازد که این امر ریسک احتمال گرایش به مصرف مواد را بالا می برد.

این افراد در بزرگسالی بدلیل تثبیت در این مرحله، در پی ارضاء دهانی می باشند یعنی در بزرگسالی بیشترین چیزها برایشان باید ارضاء دهانی را در پی داشته باشد.

مواد مخدر بدلیل مشخصه هایی که برای کسب لذت دارا می باشد واجد تامین ارضاء در فرد بوده. اینجا این سوال پیش می آید که ego چه نقش را داراست.

در برابر اصل لذت یک اصل بنام اصل واقعیت وجود دارد این اصل کارکرد آموخته شده ای است که ارتباط نزدیکی با egoدارد. این اصل، اصل لذت را تعدیل می کند. ساختمان دوم ذهن ego یا ضمیر آگاه با پیروی از اصل واقعیت و با توسل به تفکر منطقی در مورد عواقب اعمال به شخص در بقای امنیت آمیز در جهان کمک می کند.

اعتیاد

در بزرگسالی فرد در موقعیت های مختلف و خطر آفرین تنش هایی را که در ضمیر ناآگاه بوده را احساس می کند این تنش ها که که از سائق های واپس رانده شده در مرحله رشد رواننی – جنسی می باشد بوجود می آید.

اجزا و خصوصیات سائق یا غرایز منبع – نیروی محرک – هدف – ابژه می باشد که در تعریف منبع به آن قسمت از بدن که غرایز از آنجا برمی خیزد گفته می شود. بدین ترتیب آن قسمت از بدن که در مرحله اول زندگی مرتبط با موضوع می باشد دهان است. که در نتیجه ناکام ماندن سائق ها در ارضاء، بطور نا خود آگاه ذهن در این شرایط سائق های ناکام را واپس می راند که این امر منجر به تثبیت لیبیدویی می گردد.

اینستاگرام اکسیر

نظریه تنش کاهی

طبق این نظریه انگیزه رفتار، کوشش ارگانیسم ببرای کاهش تنش ناشی از سائق های ارضاء نشده یا ناخودآگاه است. به این ترتیب اصل لذت نیروی تنش کاه و لذا انگیزنده ای قوی محسوب می شود. وقتی سائق واپس زده می شود، اضطراب رخ می دهد که به مثابه سائقی اکتسابی عمل می کند، به این ترتیب انگیزه رفتار فرد ممکن است کوشش برای کاستن اضطراب باشد. فرد در بزرگسالی ممکن است از موقعیتهای احتمالا اضطراب آور اجتناب کند، بی آنکه این الگوی اجتنابی به هیچ وجه خود آگاه باشد. بیمار یاد می گیرئ که برخی از رفتارها مانند مصرف مواد می توانند اضطراب را کم کنند و به این ترتیب الگوهای روی آوری را جانشین الگوهای اجتناب می کند.

با توجه به انبازهای جنسی سرکوب شده و سائق های واپس رانده شده در مرحله بزرگسالی و بروز تنش برای رفع آن بوسیله سیر قهقرایی به مرحله ای که تثبیت گشته و ارضاء سائق هایی که بصورت پخته تر و مطابق سن و احوال در فرد می باشد ساختار قوی تری از Id را در ذهن نمایان می گرداند زیرا در مرحله ای قرار گرفته که بیشترین کارایی را در احساس رضایت فرد از خود ایفا می کند و فرد را در مراحل اولیه واجد اعتماد به نفس در سازگاری و تعامل با اجتماع و خانواده می گرداند. اما با توجه به اینکه سوء مصرف مواد رفتاری نابهنجار تلقی می شود، ego این مقوله را بصورت اکتسابی و منطقی و با عملکرد قضاوت خود نتیجه این این عمل را پیش بینی می کند و در تطبیق این رفتار با واقعیت این رفتار را نامتعارف می داند زیرا این رفتار به دلیل ارضای چند بعدی به سرعت آموخته می شود و ادامه آن به اعتیاد و وابستگی می انجامد در این صورت تمامی منابع، نیروی محرک، و هدف در فرد معتاد صرف فراهم آوری برای کسب لذت صرفا توسط مواد می گردد نه ارضاء سائق های واپس رانده شده  در این فرایند می توانیم نیروهای Id و تلاش ego را جهت کنترل آن مشاهده کنیم.

در شخص وابسته به مواد، نیاز Id به ارضاء، چنان به مقاومت ego غلبه پیدا می کند که طلب ماده مخدر تبدیل به تنها هدف زندگی وی می گردد. افرادی که تحت سلطه اصل لذت هستند و Id بطور عمده نیروی محرک آنها را تشکیل می دهد، از وجدان ضعیفی برخوردارند یا فاقد super ego می باشند که به آنها hedonist گفته می شود.

این افراد دارای مشخصه هایی می باشند که با افراد معتاد به مواد مطابقت دارد آنها برای دیگران اهمیتی قائل نبوده و در پی کسب لذت خود هستند ،پنانپه لازم بدانند دروغ می گویند، تقلب می کنند، از دیوار مردم بالا می روند، ناموسد یگران را مورد تجاوز قرار می دهند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب

بدین ترتیب نهاد (Id) خودخواه و مخرب با توجه به شرایط بوجود آمده مسیر را برای تاخت و تاز هموار دیده وبا تمامی پتانسیل خود به آزاد سازی امیال و هوی و هوس می پردازد و آنچه که به ارگانیسم لذت داده را آموخته و بطور عادت وار در پی جستجوی هر آنچه که این لذت را داده (مواد) اجزای غرایز را فعال بطور خودکار فعال کرده تا نیروی محرک صرف فراهم آوری هدف برای ایجاد لذت گردد.

مرکز روانشناسی اکسیر خدمات روانشناختی خود را توسط متخصصین مجرب در زمینه های مختلف از جمله مشاوره فردی، مشاوره افسردگی، مشاوره اضطراب، مشاوره وسواس و … را به صورت حضوری و غیرحضوری به شما عزیزان ارائه می دهد.

واکسن مقابله با اعتیاد به هروئین

در پژوهش منتشر شده در در ژورنال درمان شناسی دارویی و تجربی (Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics The)، محققین موسسه بهداشت عمومی نروژی از آزمایشات آزمایشگاهی بر روی موشها استفاده نمودند تا به پتانسیل توسعه واکسن ضد اعتیاد به هروئین پی ببرند. دانشمندان در رابطه با توسعه واکسن ضد هروئین با دشواریهای خاصی مواجه شدند، زیرا این ماده مخدر پیش از اثرگذاریش بر مغز، به تعداد دیگری از اوپیویدها (شامل مورفین ماده مخدر یا دارو) تبدیل می گشت. این بدان معناست که سیستم ایمنی بدن انسان نیازمند شناسایی و حمله به انواع گوناگون مولکولها در جریان خون می باشد تا چنین واکسنی هر گونه تاثیر درمانی واقعی خود را بر جا گذارد.

دو گونه ی اولیه واکسن وجود دارند: واکسنهای فعال و واکسنهای غیر فعال. واکسنهای فعال باعث می شوند تا سیستم ایمنی بدن “سلولهای جستجوگر و تهاجمی” بیشتری تولید نماید در حالیکه واکسنهای غیرفعال باعث می شوند تا سلولهای موجود سیستم ایمنی بهتر یا بیشتر فعالیت نمایند. محققین نروژی تاثیر واکسن غیرفعال را آزمایش نمودند که دسترسی به مغز را با بزرگ کردن مولکولهای حاصل از تجزیه هروئین مسدود می کردند بطوریکه نمی توانستند از طریق جریان خون وارد مغز شوند. آنها در آزمایشات خود از یک محصول جانبی ویژه هروئین استفاده نمودند.

محققین دریافته اند که قادرند مانع از ورود محصولات جانبی هروئین از طریق جریان خون به مغز شوند.

این یافته بسیار مهم است تا حدودی به این دلیل که محصولات جانبی که آنها مورد هدف قرار دادند، بیشتر سطح بالای نئشگی را که ابتدا در مصرف کنندگان هروئین ظهور می نماید، تولید می نمایند. آنها معتقدند که این پژوهش نشان دهنده امکان توسعه یک واکسن قابل عرضه در بازار می باشد که قادر است به معتادین به هروئین کمک شایانی نماید. آنها همچنین بر این باورند که چنین واکسنی ممکن است به پیشگیری از پیآمدهای مرگ بار در افرادی که هروئین را اوردوز می کنند، کمک نماید.

مشاوره رایگان آنلاین