بحران بازنشستگی و کنارآمدن با آنReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Mar 17Rating:

بحران بازنشستگی

دوران بازنشستگی یکی از مسائلی است افراد جامعه در دوران سالمندی با آن مواجه می شوند چگونگی انطابق یافتن با این مساله برای افراد بازنشسته و خانواده های آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.

چرا اکثر مرگ ومیر های سنین بالا در سالهای نخست پس از دوران بازنشستگی اتفاق می افتد؟
و چرا در برخی از کشورها، سعی و تلاش بر این است که تا دوران کاری را طولانی تر نمایند و زمان بازنشستگی را به تعویق بیندازند؟
کار کردن غیر از جنبه درآمد زایی آن، پاسخی است به نیاز رشد یافته انسانها یعنی بهره وری، کارکرد و منشا تغییر و اثر بودن. همان نیازی که آبراهام مازلو در بالای هرم سلسله مراتب نیازهای آدمی، از آن به عنوان خود شکوفایی و رشد یاد می کند. پدیده بازنشستگی به غیر از بی پاسخ گذاشتن نیاز فوق، باعث تغییرات عمده ای نیز در زندگی می گردد. تغییر در ساعات، عادات، محیط، تعاملات… به ویژه برای مردان که کار کردن در بیرون از خانه، عمدتا نقش و وظیفه اصلی می باشد. حالا دیگر بیشتر وقت را در خانه گذراندن، اختلاف نظر با همسر و فرزندان را هویدا میسازد، آنها را با مشکلات و مسئولیت های خانوادگی نزدیک تر میکند و بعضا منجر به دخالت بیش از حد در شیوه ها و روش های انجام امور روزمره می گردد. البته لازم به ذکر است که زنان در شغل خانه داری هیچگاه بازنشسته نمی شوند!
چه باید کرد؟

آمار مرگ و میر پس از بازنشستگی در میان افرادی که از توان مالی بهتری برخوردارند به نسبت پایین تر است. کسانی که مدت ها پیش از دوران بازنشستگی برای تامین آینده خود، برنامه ریزی اقتصادی موثری دارند، دوران بازنشستگی را بهتر سپری می کنند.
به تعویق انداختن زمان بازنشستگی تا حد امکان و توان به شرطی که ماهیت کار استرس زا و مخرب نباشد می تواند سودمند واقع گردد. به ویژه بازنشستگانی که هنگام بازنسشتگی مسئولیت های خانوادگی کمتری دارند از قبیل ازدواج فرزندان، کمتر آسیب می بینند. بنابرین توصیه این است که چنانچه زمان بازنشسته شدن قابل تغییر است، آن را به زمانی موکول کنند که زندگی خانوادگی آنان کم مسئولیت تر است.
به بازنشستگان توصیه می گردد تا با کمک متخصصان و روانشناسان، مهارتهای لازم برای مقابله با فشارهای روانی این دوران را بیاموزند. همچنین به آنان توصیه می گردد تا با داشتن کارهای پاره وقت ذهن و جسم خود را فعال نگه دارند. به ویژه کارهایی که به نوعی با علایق و ویژگی های شخصیتی آنان منطبق باشد.
نگرش سازمان ها و شرکت ها به پدیده بازنشستگی نیز می تواند بسیار موثر واقع شود. فراوانی و ارزانی نیروی کار جوان، دستمزد بالا و انباشته نیروی کار قدیمی و همچنین نا آشنایی آنان با تکنولوژی و فن آوری های روز، این تمایل را در بنگاه ها بوجود می آورد که افراد مسن را به تدریج از گردونه کار خارج نمایند. در صورتی که استفاده بهینه از خرد، تجربه و خبرگی نیروی کار قدیمی حتی به صورت پاره وقت، اثر بخشی و کارآمدی سازمانها را به صورتی معنادار تحت تاثیر قرار می دهد. دولت و نهادهای دولتی نیز با گسترش کانونها و مراکز مرتبط با بازنشستگی امکان گردهمایی و تعامل را برای نسل قدیمی جامعه فراهم آورند تا آنان ضمن معاشرت با همنوعانی که ایشان را درک میکنند و به نیازهای عاطفی و اجتماعی شان پاسخ میگویند، برنامه هایی برای گذران اوقات فراغتشان داشته باشند.