نحوه بازی با کودک

بازی با کودک و پیوستن به فعالیت های فرزندان علاوه بر بازگشت به دوران شادی و نشاط کودکی، تفاهم باورنکردنی بین شما و فرزندان به وجود می آید. تفاوت های بین شما و آنها را کاهش می دهد و شما را به یک ارتباط صمیمی نزدیک تر می کند. هم چنین کودک می فهمد که شما نیز یک انسان هستید و می توانید شوخ و شاد و با نشاط باشید.

بازی با کودک علاوه بر فراهم کردن نشاط و فرصت برای توافق بیشتر، به کودک فرصت های زیادی می دهد تا از طریق ارتباط کلامی و غیرکلامی در مورد خود توضیح دهد و ابراز وجود کند. برخی از فعالیت ها موقعیتی برای حل تعارضات درونی فراهم می سازد که ممکن است کودک درمورد تصور خود از خویش و درباره موضوع کنترل والدین داشته باشد.


مقاله مرتبط: بازی های تخیلی کودکان، به نفع آنها است

مقاله مرتبط: بازی های ایفای نقش و رشد خلاقیت کودک

مقاله مرتبط: اسباب بازی و بازی های مناسب کودکان


نمونه ای از بازی با کودک

به آسانی می توانید فعالیت ها و بازی هایی را انتخاب کنید و زمان خاصی را با کودک خود سپری کنید. یکی از فعالیت هایی که می توان به عنوان بازی با کودک انجام داد این است که از کودک خود بخواهید تا یک آگهی برای فروش پدر و مادر خود به عنوان والدین نمونه برای بچه های دیگر بنویسد. والدین نیز یک آگهی برای فروش فرزند نمونه ی خود به دیگر والدین می نویسند.

مطمئن شوید که کودک درک می کند این مطلب برای تفریح است و شما قصد فروش او را به کس دیگری ندارید و نمی گذارید که او شما را بفروشد. وقتی آگهی های خود را نوشتید درباره ی آن بحث کنید. این تمرین بسیار مفید است چون به فرزند شما این امکان را می دهد که بداند شما چقدر برای او ارزش قایل هستید و به چه مواردی درباره او اهمیت می دهید. این کار فرصتی است برای کودک تا همین کار را در مورد شما انجام دهد و به والدین و فرزند یادآوری می کند که چقدر برای هم اهمیت دارند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب