دریافت وقت مشاوره از مشاوران اکسیر

02188078585 09356567329

حانیه قاسمی

۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ۸:۲۵:۴۷By |اخبار اکسیر|

حانیه قاسمی تحصیلات کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی کارشناسی مهندسی تکنولوژی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیتهای حرفهای درمانگر نوجوان، کلینیک روانشناسی و مشاوره اکسیر رواندرمانگر کلینیک روانشناسی راستین رواندرمانگر [...]

دکتر نیوشا علائى فرد

۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ۸:۰۷:۳۲By |اخبار اکسیر|

نام متخصص: دكتر نيوشا علائى فرد آخرين مدرك تحصيلى: دكترى روانشناسى سالمت تحصيلات دكترى: روانشناسى سالمت دانشگاه آزاد اسالمى واحد بينالملل كيش كارشناسى ارشد: روانشناسى بالينى دانشگاه آزاد اسالمى واحد [...]

خانم تیراژه جوینی

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۱۱:۳۹:۲۴By |اخبار اکسیر|

نام و نام خانوادگی: تیراژه جوینی کارشناسی [روانشناسی بالینی] – دانشگاه [ازاد تهران مرکز] استخدام آموزش و پرورش تاریخ شروع و فارغ التحصیلی: [1/07/89] الی [1/4/93] [دروس اصلی گذرانده شده: [...]

Go to Top