در این مقاله از اکسیر قصد داریم ۱۹ مورد از ویژگی بیشعورها را برای شما عزیزان بازگو کنیم.

با ما همراه باشید…

۱۹ ویژگی بیشعورها

    ۱- مراقبت خواهی:
همیشه باید عده ای مثل نوکران دست به سینه از آن ها مراقبت کنند.

    ۲- اعتماد به نفس:
از آن جایی که مسئولیت پذیر نیستند و هرگز خود را مقصر نمی دانند، از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند.

    ۳- سرکوبی:
بیشعورها به خود حق می دهند دیگران را سرکوب کنند، اما کسی نمی تواند آن ها را سرکوب کند.

    ۴- تهاجم:
نسبت به همه چیز حالت تهاجمی دارند؛ هنگام بیدار شدن، زمانی که از آن ها انتقاد می شود…

    ۵- تعصب فکری:
نسبت به بیشعوری خود تعصب دارند و با توجیه و دلیل تراشی در بیشعوری شان ثابت قدم اند.

بیشعورها

    ۶- وقاحت:
هرگز در صف نمی ایستند. هرگز خواهش نمی کنند. همواره دستور می دهند. هرگز تحقیق نمی کنند. نیشدار و یا با داد زدن صحبت می کنند. دوست دارند کار دیگران را به اسم خودشان تمام کنند.

    ۷- تسلط بر دیگران:
اکثر بیشعوران به دنبال حداکثر بهره کشی از دیگران و تغییر دائم قوانین بر اساس منافع خودشان هستند.

    ۸- عدم شادی و شوخ طبعی:
به هیچ وجه ظرفیت ندارند که با آنان شوخی کنید. به دنبال شاد کردن شما هم نیستند. به جای آن، تمسخر کردن، پوزحند زدن.

    ۹- انکار:
بیشعورها انکار را نوعی هنر می دانند. معتقدند هرگز اشتباه نمی کنند و منکِر تمام مشکلاتی می شوند که آن ها به وجود آورده اند.

    ۱۰- ارعاب:
سعی می کنند با ترساندن و اسارت فکری دیگران، آنان را برده ی خود کنند.

    ۱۱- عشق صرفا به خود:
یک بیشعور صرفا عاشق موقعیت، مقام، ثروت و نظرات خودش است. تنها عاشق خود است و بس.

    ۱۲- بی معنی بودن فداکاری:
در قاموس بیشعور فداکاری معنایی ندارد.

    ۱۳- در ارتباط با دیگران:
عیب جو و به شدت دروغگو هستند.

    ۱۴- شنونده های خوب:
بیشعورها خوب به شما گوش میدهند تا نقاط ضعف شما را شناسایی و در زمان مناسب از آن سوء استفاده کنند.

    ۱۵- غیر قابل اعتماد بودن:
دروغگویی و دسیسه کار آن هاست و هرگز نمیتوان به آنان اعتماد کرد.

    ۱۶- خشم:
بیشعورها پُر از خشم اند. اعتقاد دارند خشم بهترین ابزار برای پیشبرد اهدافشان است. هنگام بیدار شدن، وقتی از آنان طلب وام میکنید یا طلبتان را تقاضا می کنید، هوا بارانی باشد، قهوه شان سرد شود… در بسیاری از این مواقع خشم خود را نشان می دهند.

    ۱۷- غُر زدن:
در بسیاری از موارد حتی اگر چیزی به نظر همه بدون اشکال و پسندیده باشد، باز غر میزنند.

    ۱۸- شراکت:
فقط شما را در بدبختی و تقصیرهایشان شریک می کنند نه در موفقیت و پول و مقام شان.

    ۱۹- استهلاک:
گذر زمان آنان را خسته و فرسوده می کند و رفته رفته متقاعد می شوند شاید راه بهتری برای ادامه زندگی شان وجود داشته باشد.

کتاب بیشعوری
شاهکار خاویر کرمنت

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب