نیمه تاریک وجود آن بخشی از شخصیّت ماست که روابط ما را به بن بست می کشاند و مانع از تحقق رؤیاهایمان می شود، این بخش را کارل یونگ سایه می نامد. و آن شامل همه آن ویژگی های شخصیّتی ماست که سعی می کنیم پنهان و یا نفی کنیم.

بدبینی و خوش بینی، اهلی و اهریمنی بودن، بی باکی و ترس، همگی ویژگی های خفته در درون ما هستند. بسیاری از ما از هر دو بخش تاریک و روشن وجودمان هراس داریم. بسیاری از ما می ترسیم به درون خود بنگریم و این ترس، ما را وادار کرده است چنان دیوارهای قطوری بنا کنیم که دیگر به یاد نمی آوریم، در اصل چه کسی هستیم .

نیمه تاریک وجود چیست ؟

برای بیرون آوردن روشنایی باید به درون تاریکی رفت. هر گاه احساس یا میلی را سرکوب می کنیم، قطب مخالف آن را نیز سرکوب می نماییم. با نفی زشتی های خود، از زیبایی هایمان می کاهیم، با نفی ترس خود، از شجاعتمان کم می کنیم و با نفی حرص و آز خود، بخشندگی مان را کاهش می دهیم.

جهان، آینه ای برای بازتاب درون ماست

هر آنچه که نمی توانید باشید، مانع از بودن شما می شود. برای آزاد و مستقل بودن باید بتوانید (( باشید )) و دستیابی به این مهم مستلزم آن است که از داوری خود دست بکشید. ما هنگامی که خود را مورد قضاوت قرار می دهیم، خود به خود نسبت به دیگران نیز پیش داوری روا می داریم و آنچه به دیگران می کنیم، به خود نیز می کنیم. جهان ، آینه ای برای بازتاب درون ماست. هنگامی که بتوانیم خود را بپذیریم و ببخشیم، خود به خود می توانیم دیگران را نیز بپذیریم و ببخشیم.

سایه، چهره های گوناگونی دارد:

 • ترسو 
 • زیاده خواه 
 • خشمگین
 • کینه توز 
 • پلید
 • خودخواه
 • فریبکار
 • تنبل 
 • سلطه جو
 • متخاصم
 • زشت
 • نالایق
 • بی ارزش 
 • ناتوان 
 • عیبجو
 • موشکاف
 • و …. .

این فهرست را پایانی نیست ، نیمه تاریک وجود ما مخزنی برای همه جنبه های ناپذیرفتنی مان است ؛ همه آنچه که موجب شرمندگی ماست و وانمود می کنیم نیستیم ؛ چهره هایی که نمی خواهیم به دیگران نشان دهیم . ما برای خود نقاب های گوناگونی می سازیم ، ما گمان می کنیم که نقابهایمان ، شخصیت درونی مان را پنهان می دارد ، اما آنچه که در وجود خود نمی پذیریم ، در نا منتظره ترین لحظات سر بر می آورد و خود را نشان می دهد.

 

کتاب نیمه تاریکی وجود / نویسنده : دبی فورد

 

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر