مهارت های ده گانه

مهارت های ده گانه زندگی، مهارت هایی هستند که توانایی اجتماعی و روحی و روانی فرد را بالا می برند و باعث می گردد او بتواند به نحوی بهتر و موثرتر با مشکلات و دشواری های زندگی مواجه شود. هر قدر مهارت های زندگی فردی بالاتر باشد او بهتر می تواند سلامت روان و رفتار خود را حفظ کرده و به روشی منطقی تر و کارامدتر برطرف کردن مشکلات پیش آمده بپردازد.

این مهارت ها یا بر اساس تجارب بدست می آیند و راه دیگر برای بدست آوردن آن مشاوره و کمک گرفتن از متخصصین می باشد. در مرکز روانشناسی اکسیر مهارت های ده گانه زندگی به افراد آموزش داده می شود.

مهارت های زندگی قدرت سازگاری افراد را بالا می برد, شخص می تواند مسئولیت های اجتماعی و شخصی زندگی رابهتر پذیرفته و توانایی های خود را بروز دهد و از آسیب های ناشی از ناتوانی در حل مشکلات در امان باشد.

مهارت های ده گانه زندگی

سازمان بهداشت جهانی مهارت های ده گانه ای را معرفی کرده است که هرکس باید این توانایی ها را برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق بدست آورد.

۱-مهارت خود آگاهی

۲-مهارت همدلی

۳-مهارت روابط بین فردی

۴-مهارت ارتباط موثر

۵-مهارت مقابله با استرس

۶-مهارت مدیریت هیجان

۷-مهارت حل مساله

۸-مهارت تصمیم گیری

۹-مهارت تفکرخلاق

۱۰-مهارت تفکر نقادانه

مهارت خودآگاهی

توانایی شناخت نقاط ضعف و قوت هر فرد است. اگر هرفرد بتواند تصویری واقع بینانه از خود بدست آورد و نیاز ها و تمایلاتش را به خوبی بشناسد، می تواند با حقوق فردی، اجتماعی و مسولیت های فردی و اجتماعی آشنا شود.

مهارت همدلی

فرد در هر شرایطی چه خوب و چه بد، بتواند دیگران و مشکلاتشان را درک کند، به این ترتیبدیگران را دوست دارد و دیگران نیز اورا دوست دارند و به هم توجه میکنند که در نتیجه، روابط اجتماعی افراد با یکدیگر بهتر می گردد.

مهارت روابط بین فردی

مهارت، مشارکت و اعتماد واقع بینانه و همکاری با دیگران را تعیین می کند و باعث می گردد تا روابط دوستانه ای را با دیگران ایجاد کند و دوستی های ناسالم را خاتمه دهد تا کسی از چنین روابطی آسیب نبیند.


مقاله مرتبط: مهارت های گفتگو با همسر


مهارت ارتباط موثر

افراد یاد می گیرند برای درک بهتر دیگران، به روشی درست به صحبت آنها گوش دهند. همچنین فرد بتواندنیاز ها واحساسات خودش را با دیگران و هم نیاز های خودش را تامین کند و ارتباطی رضایت بخش شکل بگیرد.


مقاله مرتبط: روش هایی برای بهبود مهارت های اجتماعی

مقاله مرتبط: از مهارتهای ارتباطی فاصله نگیرید


مهارت مقابله با فشار عصبی

زندگی مدرن با فشارهای روحی و روانی زیادی همراه است. اگراین فشارها بیش از حد به طول بیانجامد بر زندگی افراد تاثیر منفی می گذارد و زمینه ساز بروز مشکلات جدی می شود. با یادگیری این مهارت افراد هیجان های مثبت و منفی را در خود و دیگران می شناسند و سعی می کنند واکنشی نشان دهند که این عوامل برای آنها مشکلی ایجاد نکند.

مهارت مدیریت هیجان

هر انسانی با هیجانات مختلف (غم، شادی، خشم، ترس، لذت و…) مواجه است که همین هیجانات بر زندگی او اثر دارد. شناخت و مهار این هیجانات، همان مدیریت هیجان است. برای بدست آوردن این مهارت باید احساسات و هیجانات دیگران را بطور کامل درک و به نوعی این هیجانت را مهار کنیم.

مهارت حل مساله

زندگی شامل مسایل ساده و پیچیده است. با کسب این مهارت بهتر می توانیم مسایلی را که هرروز در زندگی ما رخ می دهند را از سر راه زندگیمان برداریم.

مهارت تصمیم گیری

برای برداشتن هرقدمدر زندگی، باید تصمیم گیری کنیم، مسیر زندگی را تصمیم گیری های او تعیین می کند. با یادگیری این مهارت اهداف خود را واقع بینانه تعیین و از میان راه حل های موجود بهترین را انتخاب می کنیم و مسیولیت عواقب آن را به عهده می گیریم.

مهارت تفکر خلاق

تفکر یکی از مهارت های زندگی است. همان قدرت کشف، نوآوری و خلق ایده ای جدید است تا در شرایط گوناگون بتوانیم راهی جدید و موثر را پیدا کنیم. با یادگیری و تفکر خلاق هنگام مواجهه با مشکلات و دشواری ها احساسات منفی را به مثبت بدل کنیم و با داشتن مهارت تفکر خلاق مشکلات زندگی فراهم ما نیستند؛ بلکه هر کدام فرصتی هستند تا راه حل های جدید بیابیم و مشکلات را به گونه ای حل کنیم که کسی تا اکنون این کار را نکرده است.

مهارت تفکر نقادانه

این مهارت باعث می گردد هر چیزی را به راحتی قبول یا رد نکنیم و پیش از آن موضوع مورد نظر را به خوبی مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن در مورد رد یا پذیرش آن تصمیم گیری کنیم. با یادگیری تفکر نقادانه فریب دیگران را نمی خوریم و به عاقبت امور به خوبی فکر می کنیم و دقیق و درست تصمیم می گیریم و ارتباطات درستی بر قرار می کنیم.

این مهارت ها یا بر اساس تجارب بدست می آیند و راه دیگر برای بدست آوردن آن مشاوره و کمک گرفتن از متخصصین می باشد.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب