در دوره ی نوجوانی اهداف مشترک بسیاری، بین والدین و نوجوان وجود دارد. نوجوان دوست دارد آزادتر و مسئول تر باشد، و بزرگترها نیز همین را می خواهند. علی رغم وجود این همانندی ها و همخوانی ها، تضاد و کشمکش زیادی بین والدین و نوجوان به وجود می آید…


مقاله مرتبط : افسردگی نوجوان و راهنمای های لازم والدین

مقاله مرتبط : خشم نوجوانان و نکاتی برای مدیریت آن

مقاله مرتبط: مرکز مشاوره خوب در تهران


علت این کشمکش ها میان والدین و نوجوان 

مهم ترین علت این تضادها، ناکام شدن و سپس پیش گرفتن آسان ترین راه برای از بین بردن ناکامی است. راه هایی از قبیل داد و فریاد بر سر نوجوان، تنبیه و پرخاشگری، نمی تواند به پیامدهای مطلوبی منجر شود. به یاد داشته باشید که بحث و جدل همواره نتیجه ی معینی دارد؛ هر دو طرف بازنده اند.

چرا که حتی اگر در بحث و جدل برنده شوید، در ایجاد ارتباط و رابطه بازنده می شوید. اگر بحث و گفتگو به صورت عادت در بیاید، نوجوان نمی تواند از این میدان بیرون برود، بلکه اشتیاق پیدا می کند زورآزمایی کند و یگانه راه برای ورزیده شدن در پهنه ی بحث و گفتگو، تمرین هر چه بیشتر است. به این ترتیب مهار کارها از دست می رود…

مهارت های ارتباطی با نوجوان

یادگیری گوش دادن

نوجوان حرف های بسیاری دارد که دوست دارد، تا دلش می خواهد برای کسی بگوید، بهتر است این شنونده والدین او باشند. هر چند بیشتر چیزهایی که می گوید نادرست است، اما پدر و مادر باید شنونده ی این گفته ها باشند و ابهام ها را از بین ببرند؛ بخش های درست فکرهایشان را تأیید کرده و اندیشه های آشفته و نادرست را با واقعیت ها هماهنگ بسازند.

گوش دادن همدلانه همان گوش دادن عادی است، اما نه از چشم انداز جهان بینی و دیدگاه خویشتن، بلکه از نگاه و جهان بینی نوجوان، یعنی سعی کنیم وارد دنیای احساسات و افکار نوجوان شویم و با او ارتباط همدلانه برقرار کنیم.

جسارت و استواری

اینکه نوجوان همواره اهل همکاری و هماهنگی باشد، چیزی شگفت آور و نشدنی است. چه بسیار که بزرگترها مجبور می شوند با نوجوان به روشی محکم و استوار رو به رو شوند. تعریف ما از جسارت البته جنگ و جدال نیست، بلکه پنهان نکردن، روراست بودن و روی هم رفته (بزرگسال) بودن و (با آرامش و متانت حرف دل خود را گفتن) است.

معنای چنین چیزی این است که باید بتوان طوری مطلب را آشکار و روشن (و گاه با اقتدار و صلابت) به زبان آورد که شنونده دریابد باید ضوابطی را رعایت کند. یعنی آشکارا گفته شود کدام رفتارها سراسر ناپذیرفتنی است و کدام رفتارها با بردباری رو به رو می شوند. سعی کنید همواره از رفتار فرد صحبت کنید نه خود او.

در مذاکره شخص را هدف نگیرید چرا که تأثیر و نتیجه ی مطلوبی ندارد. همچنین سعی کنید در صحبت با نوجوانان علت درخواست های خود را نیز بیان کنید. زیر بنای کنار آمدن با تفاوت های موجود بین نوجوان و والدین این است که زمینه های همسان و هماهنگ میان مردم بیشتر از ناهمسانی هاست، و همه می توانند برای دست یافتن به این گونه خواسته های همسان، خلاقیت نشان دهند و انعطاف پذیر باشند.

استعاره ی سپرده بانکی عاطفی

استفن کووی معتقد است هر عضو خانواده با اعضای دیگر، سپرده ی عاطفی مشترکی دارد. هر اندازه هر عضو به حساب های مشترک، مهر و محبت و رفتارهای مثبت بریزد، در آن صورت جای خالی برداشت های ناگزیر ناشی از رفتارهای نادرست که گهگاه پیش می آید را به سادگی می توان پر کرد. هر گاه چنین زمینه سازی هایی صورت گرفته باشد، دیگر جای کمتری برای هیجان ها و احساس های ناخوش می ماند. اگر حال و هوای ارتباط ها مثبت و حمایت گر باشد، تلخی ها و نارسایی های گذر آسیب دامنه دار یا دنباله داری نخواهد داشت…

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب