فعالیت جنسی و رضایت حاصل از آن، یکی از اساسی ترین ابعاد زندگی انسان است. بسیاری از مشکلات جنسی زوجین به فقدان دانش جنسی، مهارت های جنسی، و مهارت های ارتباطی برمی گردد. بدیهی است رضایت از رابطه ی جنسی رابطه ی تنگاتنگی با رابطه ی کلی زن و شوهر دارد.

ارتباط مشکلات جنسی با تعامل عمومی زن و شوهرها

یک رابطه ی جنسی مشکل آفرین می تواند بر تعامل عمومی زن و شوهرها تاثیر زیان آوری داشته باشد. آمار به دست آمده از تحقیقات نشان می دهد که ۵۰% از زوجین در مراحلی از زندگی زناشویی خود اختلال جنسی را تجربه کرده اند، اما تعداد کمی تحت مشاوره و درمان قرار گرفته اند.

با ارائه آموزش، مشاوره و اطلاعات مورد نیاز در زمینه ی فیزیولوژی پاسخ های جنسی انسان، به تدریج مشکلات موجود از بین رفته و نا آگاهی جای خود را به اطلاع و آگاهی کامل می دهد. این آگاهی ها بسیاری از زنان و مردان را قادر می سازد تا قدم های موثر و موفقی در مواجهه با مشکلات جنسی و حتی اختلافات زناشویی خود بردارند.

مشکلات جنسی

عواملی که پیدایش و پیشرفت مشکلات جنسی را باعث می شوند

عوامل متعددی ممکن است در پیشرفت و پیدایش مشکلات جنسی دخیل باشند. برخی افراد مبتلا به بیماری های جسمی هستند که این امر بر فعالیت و رضایت جنسی آن ها تاثیرگذار است. عوامل دیگری مانند علل درون و برون فردی، موانع مربوط به باورهای اجتماعی – مذهبی، آسیب دیدگی جنسی، نا آگاهی و کمبود دانش جنسی و تجارب نامناسب جنسی نیز می توانند بر عملکرد طبیعی جنسی اثر بگذارند.

مشکلات جنسی به هر علتی که ایجاد شوند دارای پیامدهای منفی بسیاری هستند. نارسایی های جنسی ارتباط تنگاتنگی با مشکلات اجتماعی از قبیل جرائم، تجاوزات جنسی، بیماری های روانی، دردهای عصبی و طلاق دارند. طبق تحقیقات و مطالعات اخیر عمده مشکلات زوجین، به نوع شناخت و تفکر آن ها بر می گردد.

باورهای غیرمنطقی

اکثر سکسولوژیست ها و خانواده درمانگران شناختی – رفتاری اعتقاد دارند که زوج ها تحت تاثیر محیط های خود هستند و الگوهای رفتاری آموختنی است؛ بنابراین رفتارهایی با کارکرد غلط را می توان با رفتارهای صحیح جایگزین کرد. علل مشکلات زناشویی از دیدگاه شناختی – رفتاری مربوط به باورهای غیرمنطقی فرد است.


مقاله مرتبط : ویژگی‌های رابطه جنسی سالم

مقاله مرتبط : نکاتی برای بهبود رابطه جنسی


وقتی یکی یا هر دو زوجین نسبت به رویدادهای ارتباطی خود دارای باورهای غیرمنطقی باشند، واکنش های منفی و بیمارگونه ای از خود بروز می دهند. از آن جا که مشکلات زناشویی در دیدگاه الیس ناشی از باورها و عقاید غیرمنطقی نسبت به رویدادها و رفتارهای بین زوجین است، برای درمان آن بهترین راه تغییر باورهای غیرمنطقی آن هاست.

محققان دریافته اند که میزان باورهای غیرمنطقی در رابطه ی زناشویی، پیش بینی کننده ی نیرومندی برای پریشانی زندگی زناشویی است. در نتیجه پیشنهاد می کنند که برنامه های درمانی برای ناکارآمدی رابطه باید مبتنی بر بازسازی شناختی همسران باشد.

 

ساسان پور، مهشید؛ شاهوردیان، گایانه؛ احمدی، سید احمد. (۱۳۹۳). تاثیر بازسازی شناختی بر مشکلات جنسی و خرده مقیاس های آن در زوجین. فصلنامه خانواده پژوهی. شماره ی ۴۰.

الهه عبدالرحمانی- مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اکسیر

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب