فشار روانی طولانی مغز را کوچک می‌کند. فشارهای روانی طولانی مدت نه تنها مهارت های تفکر و حافظه را زایل می‌سازد بلکه مغز را نیز کوچک می‌کند. به گزارش پایگاه اینترنتی webmed.com زندگی تحت فشار روانی شدید، نه تنها برای سلامت بدن بلکه برای مغز و قوای دماغی نیز زیان آور است. محققان در مطالعه جدیدی تاثیر تنش درازمدت و تغییرات هورمون استرس کورتیزول را بر عملکرد مغز بررسی کردند.

استرس و فشار روانی

تاثیرات فشار روانی

مطالعات بیانگر تاثیر فشار روانی بر سلامت قلب و عروق از طریق افزایش سطح خونی هورمون‌های استرس مانند کورتیزول در بدن است. در این مطالعه تاثیر بالا بودن مزمن هورمون کورتیزول بر عملکرد مغز افراد مسن، جوان و کودک بررسی شد. محققان در این تحقیق دریافتند با افزایش سطح کورتیزول در خون ناحیه‌ای از مغز به نام هیپوکامپ که مسئول یادگیری و حافظه است کوچک می‌شود. در اولین مطالعه میزان هورمون کورتیزول در گروهی از افراد مسن در طول سه تا شش سال اندازه‌گیری شد. نتایج این مطالعه نشان داد بالا بودن هورمون کورتیزول به طور مزمن حافظه را تخریب می‌کند. به علاوه اندازه هیپوکامپ در این افراد تا ۱۴درصد کم می‌شود…

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب