برای ایجاد تحولی که آرزو دارید، عمل کردن به کلام بسیار مهم است. آنچه به خود و دیگران می گویید اهمیت دارد. اگر به خود بگویید که غذای سالم تری خواهید خورد و چنین نکنید، به خود و هستی اعلام می کنید که قابل اعتماد نیستید و نمی توان روی شما حساب کرد.

این عهدهای شکسته موجب کاهش اعتماد به نفس شما می شود…

عمل کردن

در صورت عمل کردن سخن به زبان آورید

اگر قصد ندارید کاری را انجام دهید، نگویید که آن را انجام می دهید؛ بگذارید کلامتان مهمترین گنجینۀ شما باشد. هر بار که به قولتان عمل نمایید، به خودتان و هستی اعلام می کنید که قابل اعتماد هستید.
در نتیجه وقتی هدف بزرگتری در نظر می گیرید و برای نمونه به خود می گویید: من درآمد بیشتری خواهم داشت، عاشق خواهم شد یا کتاب خواهم نوشت، می توانید آن کار ها را بکنید. هنگامی که پیوسته به خودمان دروغ می گوییم، برایمان دشوار خواهد بود که به خودمان اعتماد کنیم.
کلام می تواند قدرت و آزادی در اختیار شما قرار دهد. هنگامی که می خواهید تحولی در زندگیتان ایجاد کنید، یا به هدفی نائل آیید و می دانید که قادر به انجام آن خواهید بود، احساس آزادی می کنید.

کتاب “نیمه تاریک وجود” اثر دبی فورد

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب