شوخی کردن در آقایان و خانم ها

روانشناسی شوخی، ویژگی اصلی رویدادهایی که افراد را خوشحال می‌ کند ناهمخوانی آن هاست و برای افرادی که تمایل به شوخ‌ طبعی دارند ضرورت دارد.

استفاده از شوخی با خود ابرازی و خودنگری قابل پیش‌ بینی هستند و هر دوی آن ها به عنوان شاخص‌ های مهارتی اجتماعی مطرح می‌ باشند. افراد احساسی لطیفه‌ ها را خنده‌ دارتر درک می‌ کنند و بیشتر می‌ خندند.

افراد متعصب لطیفه‌ های جنسی را دوست دارند.

افراد آزاد اندیش لطیفه‌ های بی‌ معنی را ترجیح می‌ دهند.

بسیاری از افراد خشک و متعصب از ناهمخوانی لذت می‌ برند و از این طریق تنش‌ های خود را تخلیه می‌ کنند.

در بعضی مواقع نیز شوخی وسیله‌ ای است برای بیان غیر مستیم دلخوری‌ ها و ناراحتی‌ ها از شخص یا گروهی بخصوص که به صورت مستقیم نمی‌ توان عنوان کرد..

روانشناسی شوخی

شوخی و مقابله با استرس

شوخی در مقابله با استرس نقش مراقبتی ایفا می‌ کند و موجب کاهش تهدید و آسیب استرس می‌ شود. افراد دارای حس عمیق شوخ طبعی، بعد از رویدادهای منفی زندگی بطور قابل ملاحظه‌ ای خلق بهتری نشان می‌ دهند.

شوخی موجب می‌ شود که فرد جنبه مثبت رویدادها را در نظر بگیرد در ضمن باعث می‌ شود فرد توانایی پیدا کند تا رویدادها را از جهتی شوخی و خنده‌ دار و لذا از میزان استرس کاسته می‌ شود.

شوخی در حیوانات

یک منشاء غریزی درباره شوخی وجود دارد که نقش عوامل زیستی را تائید می‌ کند. تعدادی از حیوانات بطور غریزی اهل شوخی هستند. از جمله میمون ها. در این گروه از موجودات که تماس بیشتری با انسان ها دارند، علائم تکلمی که برخی مواقع شباهت زیادی با شوخی دارد را می‌توان در آن ها مشاهده کرد.

شوخ طبعی و روابط بین افراد 

رابطه روشنی بین شوخی و شادی است، افراد شاد بیشتر می‌ خندند و احساس بهتری از شوخی دارند. برون‌ گراها و سایر افرادی که مهارت های اجتماعی مطلوبی دارند، زیاد می‌ خندند و مسائل را خنده‌ دار درک می‌ کنند، همبستگی قوی بین برون‌ گراها و شادی وجود دارد. این مساله مسلم است که برون‌ گراها بیشتر می‌ خندند و در حال حاضر شاهدیم که ارتباطات نزدیک بطور وسیعی با شوخی تقویت می‌ شود.

تفاوت شوخی و تیکه انداختن 

شوخی ارتباط برقرار کردن بدون غرض ورزی است ولی تیکه انداختن غرض ورزی را نشان می دهد در فیلم آقای هفت رنگ رضا عطاران شوخی را به نوعی مردم پسند به تصویر می کشد که هیچ خبری از تیکه انداختن در آن نیست.

تفاوت جنسی در شوخی

مردان بیشتر شوخی می کنند اما زنان بیشتر می خندند.

 

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب