روانشناسان در رابطه با خرافات چه می گويند؟Reviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Jan 24Rating: 5.0روانشناسان در رابطه با خرافات چه می گويند؟از ديدگاه روانشناسی و به اعتقاد روانشناسان، تا زمانی كه خرافات مانند به چوب ضربه زدن، برای در امان ماندن يا دوری كردن از گربه سياه و عدد 13، رفتارمان را تحت تاثير قرار ندهند، بی ضرر هستند.

از ديدگاه روانشناسی و به اعتقاد روانشناسان، تا زمانی كه خرافات مانند به چوب ضربه زدن، برای در امان ماندن يا دوری كردن از گربه سياه و عدد 13، رفتارمان را تحت تاثير قرار ندهند، بی ضرر هستند.

کمی خرافات در بسیاری از ما وجود دارد

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در بسياری از ما، كمی خرافه وجود دارد. 4 سال قبل، انستيتوی نظرسنجی عمومی در آلنزباخ در آلمان، طبق نظرسنجی های صورت گرفته اعلام كرد كه اعتقاد به مسايل توجيه ناپذير در همه جای دنيا وجود دارد. برای مثال، 43 درصد آلمانی ها اعتقاد دارند كه برگ شبدر چهار پر شانس می آورد.

خرافات
طبق آمار به دست آمده، رشد اين تفكر در سال‌ های اخير، 17 درصد بيش از بيست سال گذشته بوده است و يا در مثالی ديگر، معلوم شده كه از هر چهار نفر، يک نفر از عدد 13 می ترسد.

اشتفان گرونه والد، روانشناس آلمانی، تاكيد می كند كه اعتقاد به نيروهای غيرعقلانی، چنان در روح و جان انسان ريشه دوانده كه حتی وقتی اين اعتقادات را سركوب می كنيم، باز هم به آن ها پايبند هستيم. در غير اين صورت چرا بايد برای اطمينان خاطر به چوب بزنيم؟! اميد به كمی خوش شانسی بهتر از ترس از بدشانسی های احتمالی است.

گفته های كريستين دافيديس

كريستين دافيديس روانشناس و روان درمانگر آلمانی، در اين باره می گويد: “در تشريح علت اين كه چرا تعداد افراد خرافاتی روز به روز بيشتر می شود، بايد دانست هنگامی كه اطمينان خاطر وجود ندارد، خرافات به فرد، اراده و پايداری می دهد. فرد احساس می كند كه همه چيز كاملا رو به راه و مرتب است؛ امروزه ديگر كليسا نمی تواند در بسياری از افراد امنيت و اطمينان ايجاد كند.”

  – زنان خرافاتی تر از مردان هستند:

اين روانشناس می گويد كه زنان بر اساس نظرسنجی های انجام شده، از مردان، خرافاتی تر هستند و علت آن است كه زنان در مورد مسايل غيرعقلانی قدرت درک بهتري نسبت به مردان دارند. آن ها می دانند كه همه چيز در زندگی با عقل تحت اختيار فرد در نمی آيد؛ در نتيجه به الهامات قلبی و اميدواری ها در خرافات روی می آورند.

چنانچه بخواهيم بدانيم كه آيا در پس بعضی از خرافات، ذره‌ ای هم حقيقت وجود دارد، بايد گفت كه انسان خود شخصا كمی حقيقت برای آن ها می سازد.

اشیای نمادین

به اعتقاد روانشناسان، آرزوها و اميال شخصی می توانند اشيا را به شكل نمادين درآورند؛ لذا طلسم يا يک نظر قربانی ديگر، قابليت های خود و دلخواه ما را مثل قدرت، توانايی و اعتماد به نفس، تقويت می كند.
وقتی جراتمان را از دست می دهيم، می توانيم آن را به شكل يک شی دوباره به دست آوريم و به اين ترتيب، دوباره جرائت پيدا كنيم. از اين طريق يک اطمينان و اتكا به نفس درونی در فرد ايجاد می شود.

وقتی نماد خوش شانسی انتظار فرد را بر آورده نكند، ‌او اين جريان را توجيه می كند تا دوباره با نماد خوش شانسی خود تطبيق پيدا كند. در اين وضعيت، او بيشتر خود را مقصر می داند و نمی خواهد طلسم جادويی را از دست بدهد.

  – طلسم خوش شانسی:

طلسم خوش شانسی، اعتقاد به ارتباط عالی با دنيای اطراف و در نتيجه اطمينان و آسودگی خاطر را به وجود می آورد. به همين دليل فرد می خواهد آن را به دست آورد.

به عقيده روانشناسان، خرافات به طوری معمول، بی ضرر است. با اين همه، دو موضوع مهم وجود دارد:

  1. يكی اين كه انسان بايد از خرافات فاصله بگيرد و بتواند به تصورات خود بخندد.
  2. ديگر اين كه، هيچ كس نبايد خود را اسير و بسنده خرافات كند.

در واقع خرافاتی ترين فرد بايد بتواند در رديف 13 سينما بنشنيد؛ آن هم هنگامی كه جز اين رديف هيچ جای ديگری برای نشستن وجود نداشته باشد؛ اگر فرد نتواند اين كار را انجام دهد، نوعی رفتار و واكنش اجباری ناشی از خرافات، در او به وجود می آيد.

دافيديس خاطرنشان می كند كه هر چه بيشتر به اشياء، مفهومی نمادين بدهيم، به همان اندازه در زندگی وضع نامطمئن‌ تری خواهيم داشت؛ بنابراين بايد از خود بپرسيم چگونه می توانيم مطمئن‌ تر و خاطر جمع‌ تر باشيم؟ چون در پشت تصورات خرافاتی، اغلب تصويری از ما وجود دارد كه می تواند به ما كمک كند تا متحول شويم.

در هجده سالگی نگران تفکر دیگران درمورد خودتان هستید. وقتی چهل ساله می شوید، اهمیتی نمی دهید که دیگران در مورد شما چه فکری میکنند و زمانی که شصت ساله می شوید، پی میبرید که اصلا هیچکس در مورد شما فکر نمی کرده است. پس تا فرصت دارید، جانانه زندگی کنید و لذت ببرید.

 

برگرفته از کتاب “درودبرخودم”دکتردانیال

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر