دلگرمی دادن

اما دلگرمی دادن چیست؟ شما با اعمال و کلمات خود می توانید به دیگری این را بفهمانیدکه “من تو را قبول دارم و اهداف و تمایلات تو را می فهمم. من برای تو ارزش قایل هستم” همچنین با کلمات و اعمال خود می توانید به او بفهمانید ” اگر…قبولت دارم. من اهداف و امیالت را می فهمم…ولی…من برای تو ارزش قایل هستم مگر آنکه..”

دلگرمی دادن، محبت نامشروط است. دلگرمی دادن، ی قید و شرط است ما با دلگرمی دادن، به دیگری اجازه می دهیم بدون آنکه احساس کند کسی می خواهد او را طرد کند، افکار و احساساتش را آزادانه بیان کند. با دلگرمی، به یکدیگر حق فکر کردن، احساس کردن و تصمیم گیری می دهیم.

وقتی زندگی زناشویی طبق انتظار ما پیش نمی رود؛ دلسرد می شویم. مشکلات عادی، طاقت فرسا می شوند. وقتی زن و شوهردلسرد می شوند، رابطه زناشویی آسیب پذیر می شود. ولی می توانیم دلگرمی را جایگزین دلسردی کنیم. هر چند این کار پرزحمتی است و صبر می خواهد و زمان می برد.

                   با دلگرمی دادن می توانید جرات، خوشی و امید را به رابطه زناشویی برگردانید.


مقاله مرتبط: ارتباط غیر کلامی


خصوصیات دلگرمی دادن

دلگرمی دادن باید اساس زندگی زناشویی شما شود. در هروضعیتی می توانید به یکدیگر دلگرمی بدهید. هرچندخیلی دلگرمی دادن، غیرممکن است! شما با پذیرفتن همسرتان، ارزش قایل شدن برای همسرتان و تصدیق او می توانید تاثیرگذارترین مهارت های مثبت را تمرین کنید.


مقاله مرتبط: اعتماد به نفس و اطمینان


دلگرمی

۲خصوصیت دلگرمی دادن

پذیرش

وقتی دیگری را می پذیریم، دیگر از او توقع بهتر شدن یا عوض شدن نداریم. به عبارت دیگر، به او فشار نمی آوریم که “مرا راضی کن” یا “طبق معیارهای من عمل کن”. پذیرش کامل و نامشروط است. درپذیرش، به طرف مقابل حق می دهیم رشد کردن یا درجا زدن را انتخاب کند. هرچند آدم ها معمولا پیشرفت و رشد را انتخاب می کنند. همین جا باید متذکر شویم که وقتی طرف مقابل به یک ماده شیمیایی وابستگی دارد یا رفتارهای خودمخربی انجام می دهد باید او را نزد متخصص ببریم. به هرحال، محققان متوجه شده اند پذیرش، کلید رابطه رضایت بخش است.

اطمینان

ما با اعتماد کردن می توانیم به یکدیگر دلگرمی بدهیم. ما حتی وقتی شواهد چندانی دال بر درست بودن اعتماد کردن به همسر خود نداریم؛ به او اعتماد می کنیم. ما اعتماد خود به همسرمان را یا با صدای بلند بیان می کنیم و به او می گوییم “میدانم حداکثرسعی خودت رامی کنی” یا “من به تو ایمان دارم” و یا آن را به صورت غیر کلامی و با انگشت نگذاشتن روی ضعف ها و اشکالات او نشان می دهیم. برای نشان دادن اطمینان خود به همسرمان فقط کافی است لبخند بزنیم و او را به باد انتقام نگیریم.

وقتی به کسی ایمان داشته باشد، به قول او اعتماد می کنید. وقتی همسرتان می گوید “امشب دیر می آیم چون جلسه دارم” با نپرسیدن محل جلسه، اعتمادتان را نشان می دهید. اما اگر دلیل موجهی برای شک خود دارید، وقتی را کنار بگذارید و با او در این مورد حرف بزنید.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب