ممکن است در منزل و کوچه و خیابان افرادی را دیده باشید که مشغول حرف زدن با خود هستند؛ تحقیقات نشان می دهد هر با خود حرف زدنی نه تنها نشانه جنون نیست بلکه در بسیاری “بازگویی های تک نفره” نشانی از نبوغ است.
صبح ها که بیدار می شوم برنامه ای که در ذهنم برای آن روز دارم را با خودم تکرار می کنم. مادرم می گوید: کاری داری؟ می گویم نه، دارم با خودم حرف می زنم!
تحقیقات جدیدی که از سوی روان شناسان صورت گرفته، نشان می دهد افرادی که با خودشان حرف می زنند (تک گویی درونی) نه تنها خنگ نیستند بلکه باهوش نیز هستند.

حرف زدن با خود
  – تک گویی درونی می تواند به انسجام ذهن منجر شود

افرادی که عادت دارند با صدای بلند حرف بزنند، می توانند افکارشان را منسجم کنند و آن ها را بهتر عملی کنند؛‌ این روش سبب می شود تا افکار قابل لمس شود و سپس برای عملی شدن راحت تر می شود.

  – افراد باهوش با خود حرف می زنند

به نوشته این نشریه، بسیاری از دانشمندان و هنرمندان در عرصه های مختلف با خودشان بلند صحبت می کردند. مثلا انیشتن عادت داشته در دوران جوانی، تنها باشد و با صدای بلند افکارش را تکرار کند.

  – حرف زدن با خود سبب کارآمدی مغز می شود

هنگامی که افراد با خود حرف می زنند افکارشان برای عملیاتی شدن قابل لمس می شود. مثلا وقتی موضوعی که در ذهن وجود دارد به زبان آورده شود اشکالات و نقاط قوت آن متمایز می شود.

با خود حرف زدن در برخی مواقع دیگر نیز دارای حسن است که می توان به این ترتیب به آن ها اشاره کرد:

در زیر چند نمونه از فواید حرف زدن با خود را برایتان آورده ایم…

  – کودکان آنقدر حرف ها را تکرار می کنند تا یاد بگیرند

روش یادگیری حرف زدن کودکان نیز این گونه است بچه ها صحبت های والدینشان را گوش می دهد سپس همان حرف را آنقدر تکرار می کنند تا صحبت کردن را یاد بگیرند.

  – گفت وگوی درونی مسیر رسیدن به هدف را روشن می کند

حرف زدن با خود سبب می شود مسیرهای منتهی به هدف مشخص شود؛ تعدد موضوعات در ذهن باعث می گردد که تمرکز بر یک موضوع سخت باشد اما می توان با حرف زدن با خود تمرکز بر موضوع را ایجاد کرد و به این ترتیب بهتر به هدف دست یافت.

منابع:

livescience

tandfonline

@psychoexir

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب