افسردگی پدران

بر اساس مطالعه جدید مرکز پزشکی Northwestern افسردگی پدران همانند افسردگی مادران، در طول سال های اولیه والدینی می تواند کودک نو پا را در معرض رفتارهای آشفته ای چون کتک کاری، دروغگویی، اضطراب و غمگینی در طول دوره حساس رشد قرار دهد.

این مطالعه اولین پژوهشی است که نشان می دهد اثر افسردگی پدران از بلافاصله بعد از تولد کودک تا دوران نوپایی همان تاثیر مشابه با افسردگی مادران در این دوران بر رشد کودک را دارد. مطالعات پیشین عمدتا بر افسردگی پس از زایمان مادران متمرکز شده بودند و نشان دادند که علایم افسردگی مادران ممکن است بر رفتارهای کودک در طول سال های اولیه تاثیر داشته باشد.


مقاله مرتبط: عواملی که احتمال بروز افسردگی را افزایش می‌دهد


پژوهش درباره تاثیر افسردگی پدران

نظریه Sheehan Fisher در مورد اثر هیجانات پدر بر کودک خویش، نویسنده را به سمت مطالعه در این زمینه سوق داد. افرادی که به تازگی پدر شده اند، مانند مادران باید از لحاظ ابتلا به افسردگی پس از زایمان مورد بررسی قرار گیرند. پدران و مادران افسرده در مقایسه با سایر پدران و مادران ارتباط چشمی اندکی با کودک خویش دارند و کمتر لبخند می زنند. بر اساس نظر Sheehan بروز حالات افسردگی یکی از راههای بیان هیجانات است و موجب تغییر رفتار افراد می شود. مطالعات نشان می دهد که در طول زندگی مردان، پس از تولد فرزند، پدران در معرض خطر بیشتر افسردگی قرار دارند.

مطالعه حاضر نشان می دهد که خلق پدران پس از زایمان، در خط سیر زندگی آنان برای مدت سه سال بعد زندگی خودشان و نیز رفتار کودک خویش در طول سالهای نوپایی اهمیت بسزایی دارد. مداخلات زود هنگام برای پدران و مادران هدف اصلی درمان است. طبق نظر  Sheehan چنانچه والدین افسرده سریعا شناسایی شده و تحت درمان قرار گیرند، نشانه های افسردگی آنان ادامه نخواهد یافت و از آن مهم تر این است که کودک آنان تحت تاثیر علایم والدین افسرده خود قرار نخواهد گرفت.

بررسی تاثیر افسردگی پدران

Sheehan اطلاعاتی از حدود ۲۰۰ زوج جمع آوری نمود که این زوج ها در مطالعه قبلی سه سال پیش در مورد افسردگی والدین پس از زایمان، شرکت کرده بودند. اجرای پرسشنامه ها برای افراد شرکت کننده اطلاعاتی در مورد افسردگی والدین، ارتباط زوج ها با یکدیگر و رفتارهای درون سازی کودک (غمگینی، اضطراب، عصبانیت) و رفتارهای برون سازی (کتک کاری، دروغ گویی، برون ریزی) بدست داد. پرسشنامه ها توسط هر دو زوج و به صورت مستقل تکمیل گردیده بودند.


مقاله مرتبط: عصبانیت و پرخاشگری کودکان


نکات کلیدی درباره افسردگی پدران

افسردگی پدران و مادران هر کدام به طور مستقل در طول دوره نوپایی کودک تاثیر گذار است و با رفتارهای درون سازی شده و برون سازی شده کودک مرتبط است.

والدینی که نشانه های افسردگی پس از زایمان را بلافاصله پس از تولد کودک خویش گزارش کردند، این نشانه ها را سه سال بعد نیز گزارش نمودند.

این یافته ها نشان می دهد افسردگی پدران و مادران در دوره پس از زایمان نقطه آغازی برای افسردگی والدین در سال های آتی است.

نزاع بین والدین به اندازه افسردگی آنان بر رفتارهای بد کودک تاثیر  گذار نیست.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب