اعتماد بنفس در کودکان

اعتماد بنفس در کودکان در یک سال اول زندگیش با رسیدن به تمام خواسته و نیازهایش در کمترین زمان ممکن، مورد نوازش قرار گرفتن دائمی، ایجاد تماس چشمی و بازی و تحریکات مداوم مغزی به وجود می آید. ۱۴ ماه اول زندگی کودک، جهان تا زمانی که آسیبی وجود ندارد باید به میل کودک بگردد (مثل تماشای تلویزیون). کودک به محض آن که رویش را برگرداند یا نشان داد چیزی را نمی خواهد باید به خواسته اش احترام گذاشت. به محض نیاز به چیزی، بلادرنگ به نیازش پاسخ مثبت دهیم.

از ۱۴ ماهگی تا ۲ سالگی بهتر است هرچه زودتر به خواسته اش پاسخ مثبت دهیم. در این صورت به کودک یک پیام می دهیم، بخواهی می توانی و این شروع اعتماد بنفس در کودکان و داشتن پشتکار در کودکی است. کودکی که به خاطر نیازش در دو سال اول گریه می کند، در ثانیه هزاران سیگنال به مغز کودک مخابره می شود که من ناتوانم و هیچ فریادرسی نیست. این کودکان عادت می کنند برای خواسته های معقولشان هم نق بزنند و گریه کنند یا زود تسلیم شوند.

موضوع دیگر زندگی کودک درد و لذت است. هرچه کودک در یک سال اول زندگی درد کم تری داشته باشد و هرچه در رابطه با ما دچار لذت باشد چه از طریق بازی، نوازش، ماساژ دادن، و خنداندن، کودک دارای اعتماد به نفس بالاتری خواهد بود. حرمت نفس کودک در سه سال اول زندگی، با داشتن آزادی کامل تا جایی که آسیب و خطری وجود ندارد، و با گرفتن توجه و محبت بی قید و شرط به وجود می آید. اما هم اکنون هم برای ساختن اعتماد بنفس در کودکان و حرمت نفس در فرزندتان دیر نشده است.


مقاله مرتبط: به فرزندانتان اعتماد بنفس هدیه دهید

مقاله مرتبط: چند روش عملی برای بالا بردن اعتماد به نفس در کودکان

مقاله مرتبط: ارتقا اعتماد بنفس و احساس خودارزشمندی در کودکان


اعتماد بنفس در کودکان

روشهای افزایش اعتماد بنفس در کودکان

 • به کودک کمک کنید به خود اعتماد کند. او را به طور مستقیم تصحیح نکنید. اشتباهاتش را با تنبیه و داد زدن جواب ندهید. بگذارید بداند همه اشتباه می کنند.
 • وقتی فرزندتان به سراغ شما می آید، کارتان را قطع کنید و به چشمانش نگاه کنید.
 • با او قهر نکنید.
 • نام فرزندتان را با آهنگی خوش بیان کنید.
 • احساس فرزندتان را تایید کنید: “می دونم می ترسی” به جای این که “ترس نداره”. “می دونم خسته ای” به جای این که “بسه غر نزن”… گاهی با سلیقه ی او برای خود خرید کنید و وقتی با او هستید از آن وسیله استفاده کنید.
 • گاهی از او معذرت بخواهید تا بداند ما همه اشتباه می کنیم.
 • گاهی در جواب سوالش بگوئید نمی دانم تا بداند ندانستن بد نیست.
 • به او مسئولیت هایی در حد توانش دهید.
 • حرمت نفس خود را افزایش دهید. کودکان از ما الگو می گیرند.
 • بر نقاط قوت فرزندتان تاکید کنید.
 • اجازه دهید فرزندتان اشتباهات بی خطر کند.
 • بگذارید درمورد غذا، لباس، بازی و مسائل خصوصی زندگیش خودش تصمیم بگیرد و در صورت نیاز به کمک شما تصمیم بگیرد.
 • هرگز فرزندتان را مخصوصا در مقابل دیگران مسخره نکنید. در جمع به او نخندید مگر زمانی که او چنین انتظاری را از شما دارد.
 • فرزندان باید بدانند پدر و مادرشان آن ها را بی قید و شرط و در هر شرایطی دوست دارند.
 • اگر به کسی آسیب زدند یا به حقوق کسی تجاوز کردند متوقفشان کنید، و به دیگران هم اجازه ندهید به حریم فرزندتان تجاوز کنند. شما هم حریم و مالکیت فرزندتان را محترم بدانید.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب