اضطراب جنسی

احتمال خیانت در افراد با اضطراب جنسی نسبت به شرکایشان بیشتراست. یکی از یافته های پروفسور هاسن در دانشگاه GUELFاست که در زمینه عوامل پیش بینی کننده خیانت مطالعه میکند.

به احتمال زیاد ریسک پذیری و سهولت برانگیختگی جنسی مردان را منحرف میسازد در حالیکه به احتمال قوی ارتباط٬ پیش بینی کننده بی وفایی زنان است.

مطالعه ای که اخیرا در زمینه رفتار جنسی چاپ شد به چگونگی تاثیر عوامل شخصیت جنسی،روابط بین فردی و عوامل دموگرافیکی بر خیانت نظر افکنده است.


مقاله مرتبط: نجات زندگی بعد از رابطه فرازناشویی یا خیانت

مقاله مرتبط: دلایل خیانت جنسی


تحقیق درباره اضطراب جنسی و خیانت

به گفته رابرت میل هاسن روابط بین فردی و منشهای شخصیتی پیش بینی کننده هایی قویتر از مذهب،وضعیت ازدواج،تحصیلات و جنسیت است.به نظر او تحقیقات اندکی به فراسوی مولفه های دموگرافیک رفته اند.

بر اساس این تحقیق متغیرهای دموگرافیکی(به ویژه درمردان)احتمالا به اندازه عوامل شخصیتی در خیانت موثرنیستند. این مطالعه شامل ۵۱۶مرد و۴۱۲زن تا ۴۳ سال بود که در ۳ماه اخیر با یک شریک جنسی بودند. پرسشنامه شامل متغیرهای دموگرافیکی مثل مذهب، تحصیل،سطح در امد، و همچنین متغیرهای شخصیتی و روابط بین فردی بود.

طبق نتایج٬ تفاوت کمی در میزان خیانت بین دو جنس مشاهده شد(۲۳%برای مردان و۱۹%برای زنان).ولی متغیرهای پیش بینی کننده خیانت در دو جنس تفاوت زیادی داشت.

برای مردان پیش بینی کننده مهم خیانت متغیرهای شخصیتی اند که شامل میل طبیعی به تهییج جنسی (موقعیتهاوعواملی که برانگیختگی را به اسانی میسر میسازند)و نگرانی از شکست در عملکرد جنسی است. به گفته میل هاسن این یافته ها ممکن است بر خلاف عقل سلیم به نظر برسد ولی چندین مطالعه مطابق با این یافته هاینداز جمله: .افراد احتمالا به دنبال موقعیتهایی هستند که برازنده ی این بر انگیختگی باشد . یا انها در بیرون نیز یکی را دارند تا احساس کنند وقته رابطه به خوبی پیش نمیرود یکی در بیرون هست.(لذا وقتی با مشکل روبرو میشوند خود را مجبور به بازنگری در روابط نمیبینند ودر عوض به خارج از رابطه زناشویی رو می اورند).


مقاله مرتبط: آیا به همسر خیانت کارم شانس دوباره بدهم؟


بر اساس این تحقیق

برترین عامل برای زنان روابط رضایت بخش است،زنانی که از روابط خود با شریکشان ناراضی اند دو برابر وزنانی که از روابط جنسی خود ناراضی اند نزدیک به سه برابراحتمال خیانت دارند.

میل هاسن میگوید مولفه های زیادی پیش بینی کننده خیانت هستند اما وقتی شما تمام این عوامل را در کنار هم قرار میدهید برای مردان منشهای شخصیتی و برای زنان ارتباط ٬قویترین عاملی هستند که سایر عوامل را تحت الشعاع قرار میدهد.

میل هاسن در مقابل سوء تعبیر و تاکید بیش ازحد بر یافته ها محتاطانه عمل میکنند از جمله: حمایت از کلیشه های جنسیتی. .زنان٬ بیشتر نگران ارتباط هستند در نظر انها مردی که یکبار خیانت میکند بدون در نظر گرفتن رابطه او همیشه خیانتکار است. پیش بینی احتیاطی دیگر ان است که احتمالا عوامل دیگر موثر بر خیانت وجود دارد که در این پروژه تبیین نشده است.

اما این که رابطه برای زنان و متغیرهای شخصیتی برای مردان پیش بینی کننده های قوی تری برای خیانت هستند راه را برای مداخلات درمانی باز میکند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب