روابط عاطفی دختران

روابط عاطفی دختران از پسران قوی تر است. در بین مردم و هم چنین روانشناسان اجتماعی، عقیده ای وجود دارد که به اختصار “شم زنانه” نامیده می شود.

یعنی یک توانایی ویژه در جنس مونث که او را قادر می سازد درک بهتری از هیجانات، احساسات و عواطف طرف مقابل به دست آورد و نیز تسلط بیشتری نسبت به این موضوعات در خود داشته باشد.

علاوه بر این زنان بهتر از مردان علت ها و نیات رفتاری طرف مقابل را شناسایی می کنند و با ظرافت بیشتری به آنها پاسخ می دهند.

این توانایی، قدرت فوق العاده ای به زنان می بخشد تا بتوانند تاثیر شگرفی در روابط داشته باشند اما همین توانایی آسیب هایی برای زنان می تواند داشته باشد.


مقاله مرتبط: حقایقی درباره تفاوت های روانشناختی بین مردان و زنان

مقاله مرتبط: آیا شم زنانه وجود دارد؟


آسیب شناسی روابط عاطفی دختران

۱- حساسیت فوق العاده

زنان و دختران به دلیل قدرتشان در فهم و درک بهتر نشانه ها ی کلامی و غیر کلامی ارتباطات ، گاه دچار خطا در درک واقعیات می شوند و در قضاوت های اجتماعی به اصطلاح تن به احساسات می دهند و این مساله باعث می شود حقوق خود را از دست بدهند.

مثلا اگر زنی در مقابل اعتراض هایش به میزان اندک حقوقی که میگیرد ، به مشکلات اقتصادی رییسش گوش فرا دهد ممکن است از این خواسته خود دست بکشد یا دست کم آن را به تاخیر بیاندازد

یا خانمی که از همسرش صدمه دیده است ممکن است با دیدن اشک های همسر، به همدلی با او بپردازد و اشک های تمساح همسر او را از پیگیری حقوقش بازدارد.

۲- شکست های عاطفی

برخی از دختران در دام اظهارات احساسی و عاطفی افرادی قرار می گیرند که در واقع دلیل اظهار محبتشان سوءاستفاده است.

ساختار ذهنی دختران به گونه ای تنظیم شده است که وقتی به کسی علاقمند شود تمایل دارد تمام حرفهایش را واقعیت بداند . همین ساختار ذهنی است که حتی پس از این که طرف مقابل رابطه با صراحت از عدم علاقه صحبت می کند ، دختران به علاقه مندی خود ادامه می دهند و مدام در اتتظار بازگشت می مانند و یا خود را به آب و آتش می زنند.

آگاهی از ساختارهای ذهنی و نحوه عمل آنها می تواند تا حد زیادی از آسیب ها پیشگیری کند و نوعی واکسیناسیون ایجاد می کند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب