شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

نشانه های خودشیفتگی پنهان در افراد

2020-11-09T17:09:18+03:30By |شخصیت شناسی|

نشانه‌های خودشیفتگی پنهان خودشیفتگی پنهان از جمله اختلالات شخصیت است. اختلال شخصیتی، یک الگوی پایدار از تجربیات درونی و رفتاری است که از فرهنگ هنجار فرد، منحرف شده ‌است. این الگو در دو یا چند مورد از حوزه‌های زیر دیده می‌شود: شناخت؛ تأثیر؛ عملکرد بین فردی یا کنترل انگیزه. الگوی پایدار در سراسر طیف گسترده‌ای از [...]

کودکی افراد خودشیفته چگونه بوده است؟

2019-09-16T17:58:32+04:30By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال, روان‌شناسی کودک|

کودکی افراد خودشیفته کودکی افراد خودشیفته چگونه بوده است؟ چه نوع فرزند پروری موجب می‌شود که کودکانی با اختلال خودشیفتگی پرورش پیدا کنند؟ اغلب پرسیده می‌شود که "چه نوع فرزند پروری منجر به این مسئله می‌شود که فرزندان دارای اختلال شخصیت خودشیفته شوند؟" و یا اینکه "آیا کودکان والدین خودشیفته بیشتر در معرض خطر اختلال خودشیفتگی [...]

پیامد خودشیفتگی چیست؟

2019-09-17T12:35:14+04:30By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

خودشیفتگی خود را متفاوت از دیگران دیدن از پیامد خودشیفتگی است. به عبارتی زمانی که هر فرد انسانی میان خودش و دیگران تفاوتی شگرف می‌بیند و هر آنچه برای خود حق می‌پندارد برای دیگری ناحق می‌داند و به عکس آن و زمانی که همدلی و مشابهتی میان خود و سایرین نمی‌بیند و نسبت به غیر خود [...]

ریشه شخصیت خودشیفته كه به ندرت درباره آن صحبت شده است!

2019-09-18T17:48:50+04:30By |شخصیت شناسی|

شخصیت خودشیفته اختلال شخصیت خودشیفته یک نوع اختلال فراگیر است که مشخصه آن خود محوری، کمبود احساس همدلی با دیگران و حس مبالغه‌آمیز خود مهم پنداری است. همانند دیگر اختلالات شخصیت، اختلال شخصیت خودشیفته نیز باعث به وجود آمدن یک الگوی پایدار رفتاری می‌گردد که بر روی بسیاری از جنبه‌های مختلف زندگی مانند روابط اجتماعی، خانوادگی [...]