شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

کنترل رفتار خود

2019-10-09T14:37:01+03:30By |روان‌شناسی فردی|

وقتی می گوییم كسی بر رفتار خود كنترل ندارد، یک معنی آن این است كه او نمی تواند به میل خود رفتار كند؛ این گونه كنترل كردن را می توان آموخت. در این مقاله از اکسیر قصد داریم در رابطه با کنترل رفتار خود بیشتر با شما عزیزان صحبت کنیم... اجنتاب از وسوسه ی نفس مورد [...]

آموزش خودکنترلی به کودکان

2019-12-03T16:50:59+03:30By |روان‌شناسی کودک|

خودکنترلی کودکان خودکنترلی توانایی تنظیم خود است و به این موضوع می‌پردازد که آیا شما می‌توانید پا روی خواسته‌هایتان بگذارید، هیجاناتتان را مدیریت کنید یا در زمان کلافگی آرامشتان را حفظ کنید. پاسخ به هر یک از این سؤالات بستگی به سطح رشدی هر فرد دارد. به طور مشخص کودکان کوچک‌تر فاقد خودکنترلی هستند. خودکنترلی در [...]