موفقیت

موفقیت

۱. اجازه ندهید یک اشتباه دوبار تکرار شود
از اشتباهات درس گرفته و به تجربه خودتان بیافزایید

۲. از شکست غیرقابل جبران اجتناب کنید
برای این کار زود به زود اشتباهات کوچک انجام دهید و راه های مختلف را آزمایش کنید

۳. هر حرکت رو به جلو را به تجربه ای از پیش برنامه ریزی شده تبدیل کنید
دست روی دست نذارید و تلاش کنید

۴. شکست معتبر یک بنیان گذار را بنیانگذارتر میکند
شکست هایتان را با همان دقت پیروزی هایتان تحلیل کنید

۵. فعالانه جستجو کنید و بازخوردهای منفی را نادیده نگیرید
هر تصمیم بزرگی نیاز به چکش کاری دارد و بهترین راه درک کار درست نقد انتقاد هاست

۶. نه تنها ببینید اشکال کار کجا بوده ، بلکه ببینید چه طور میتوانید درستش کنید
خطایی که دلیلش بررسی نشود دوباره تکرار میشود

۷. پروسه های تجاری را بعد از هر شکست ثبت و به روزرسانی کنید
شکست های بسیار در یک استارتاپ ناشی از ثبت نکردن پروسه های تجاری مهم، یا کاربردی نبودن آن ها هستند.

۸. این که زمین و زمان را در شکست مقصر بدانید اشتباه است
بهانه ها فقط باعث عقب ماندن ما میشوند

۹. به خرد عمومی و مشاوران گوش فرادهید ، سپس راه خودتان ر برگزینید
پیروی کورکورانه از راه های قبلی و نادیده گرفتن خطرات شناخته شده، اشتباهات غیرقابل بخششی هستند.

۱۰. انعطاف پذیری بهترین داروی شکست است
توماس ادیسون انعطاف پذیر بود و پس از ۱۰۰۰ شکست در اختراع لامپ باز هم دست از تلاش برنداشت

ممکنه است موفقیت همیشه با شکست شروع نشود ولی یک بنیانگذار باید انتظار شکست را داشته باشد،
آن را بپذیرد و به آن به چشم فرصتی برای یادگیری بنگرد. درحقیقت تفاوت بین شکست و پیروزی در یک استارتاپ بسیار کم است .

در سبک زندگی بنیانگذاری، چیزی به نام شکست وجود ندارد و هر شکست به چشم یک موفقیت دیده میشود.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب