دکتر مادان کاتاریا، پزشک هندی و ساکن در بمبئی، در سال ۱۹۹۵ بر آن شد تا به خود و دیگران کمک کند تا خنده را از قید و بند دلیل و برهان رهانده و استرس ها و فشارهای زندگی پرشتاب امروزی را، با کمک خنده، از جسم و ذهن و روان خویش بزدایند.

مشکل بیشتر ما این است که نمی توانیم همیشه و در کنار همه کس، شاد و خندان باشیم…

باشگاه خنده

باشگاه خنده ی ابداعی دکتر کاتاریا، محل ایده آلیست که فرصت خوشی و شادی کردن  در میان  جمع را در اختیارمان می گذارد.

شاید بسیاری از مردم فکر کنند اعضای باشگاه خنده، تنها برای تفریح و سرگرمی می خندند؛ اما اهداف متعالی فراوانی در این مسیر دنبال می شوند، مانند شریک کردن اعضای خانواده در این احساس رهایی و شادابی و تغییر در نگرش افراد در رفتار با دیگران و داشتن  منشی پر مهر و  پراحساس در سفر زندگی.

مبنای کار بر این است که ما می دانیم بدن قادر به تشخیص خنده ی ساختگی از واقعی نیست و در هر دو مورد، مواد شیمیایی شادی آفرین و ضد دردهای طبیعی در بدن ترشح می شوند.

یوگای خنده

کما اینکه خنده های ساختگی، به مرور و گاهی به سرعت، تبدیل به خنده های طبیعی می شوند و نیز خنده خاصیت مسری بودن دارد و به سرعت بین افراد گروه منتشر می شود.

در باشگاه خنده،  بدون  تکیه بر شوخ طبعی (که خیلی ها آن را ندارند) یا تعریف لطیفه ها و حکایات خنده دار؛ با استفاده از حرکاتی ابداعی  که آمیزه ای از تمرینات تنفس عمیق و حرکات کششی و تمرینات خنده هستند، روحیه ی بازیگوشی کودکانه ترویج داده می شود.

نخستین باشگاه خنده و باشگاه خنده ایرانی

نخستین باشگاه خنده، هفده سال پیش در بمبئی هندوستان، با حضور پنج عضو به راه افتاد و با سرعتی شگفت، ابتدا سراسر هند و سپس شصت کشور جهان را در بر گرفت و به  رویدادی جهانی و پرطرفدار تبدیل شد.

باشگاه یوگای خنده در ایران، درسال ۲۰۰۲  میلادی، توسط مجید پزشکی برپا شد.

یوگای خنده ، تنها روشی است که به افراد امکان می دهد بدون درگیر ساختن تفکر منطقی، از ته دل بخندند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب