بچه باعرضه

والدین همگی به دنیال بچه باعرضه هستند. تربیت بچه باعرضه احتیاج به رعایت کردن یکسری از نکات را دارد. که در این مقاله راهکارهای تربیت بچه باعرضه را آموزش می دهیم.

ویزگی بچه باعرضه از نظر والدین

 • برایشان مهم است بچه راحت بتواند زیپ کاپشنش را بالا بکشد و بند کفشش را ببندد. وقتی سر جلسه‌‌ی امتحان، خودکارش ننوشت اشکش در نیاید و راهی پیدا کند.
 • وقتی معلمش یا ناظمش دنبال داوطلبی می‌گردند زیر میز قایم نشود.
 • وقتی بزرگتری خواست از او سوال‌های اضافی بپرسد که درست نبود محترمانه جواب ندهد.
 • پدر و مادر حرفه‌ای یک‌ جوری با بچه‌اش حرف می‌زند که بچه، جواب دروغ نمی‌دهد.
 • اگر بچه خواست در حمام آواز بخواند و صدایش را رها کند، پدرش توی ذوقش نمی‌زند که «چه خبرته!».
 • وقتی یک بچه‌‌ی دیگر خواست توپش را به زور بگیرد او ندهد، بهش حالی کند با زور نمی‌توانی، اما اگر دوست داری، باهات بازی می‌کنم.
 • وقتی چیزی به نظرش نامعقول آمد به هر که می‌خواهد باشد، اعتراض می‌کند.
 • اینها بچه‌‌ی باعرضه بار می‌آورند تا به خاطر نیم‌ نمره‌ امتحانی جلوی میز معلم عجز و التماس نکند.

مقاله مرتبط: چگونه کودکی مستقل تربیت کنیم؟


کودک زرنگ یا باعرضه

روش تربیت بچه باعرضه

 • اگه دوست دارید فرزندانی داشته باشید که به سمت اعتیاد، انواع بزهکاریهای اجتماعی و روابط نامشروع نرن ، به اونها حرمت و خود دوستی بیاموزید.
  همیشه فرزندت را با عنوان های زیبا صدا بزن و هرگز نام او راامروز صفت زشت یا ناسزا قرار نده. اسم کودکان هویت آنهاست. حتی نام انها را با فریاد صدا نزن.
 • حداقل روزی یکبار به فرزندت این جمله رادبگو: عزیز دلم تو خوبی و من به وجودت افتخار میکنم.
 • ارزش فرزندت بیشتر از مهان است، به اندازه میهمانت برای او ارزش قایل شو.
 • به فرزندت اعتماد کن تا هر چه را تو دوست نداری انجام ندهد و نه گفتن را یاد بگیرد.
 • قبل از همه چیز اختلافات خود را با همسرت در روشهای تربیتی رفع کن.
 • بیشتر برای فرزندت و گوش دادن به او وقت بگذار و کمتر از کودک زیر هفت سالت دور باش.
 • جلوی فرزندت رابطه ات با همسرت از همیشه بهتر باشد.
 • فرزندت را از صمیم قلب دوست بدار و این دوست داشتنت را همیشه ابراز کن.
 • از سه سالگی به بعد کم کم مسئولیت های فرزندت را به خودش واگذار کن.
 • اشتباهات فرزندت را ببخش و به او فرصت بازگشت بده تا محرم اسرارش باشی (حتی گاهی فرصت اشتباه کردن و ریسک کردن به اوبده)
 • هر روز با کودکت بازی کن.گاهی در میان بازی بلند بلند بخندید.
 • روزهای مشخصی را صرف پیاده روی بافرزندت کن.
 • برای فرزندت مصداق کنترل خشم و وفای به عهد باش تا از تو بیاموزد.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب