پدر و مادر حرفه‌اي بچه‌‌ باعرضه بار مي‌آورند نه شاگرد اولReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Nov 9Rating: 5.0پدر و مادر حرفه‌اي بچه‌‌ باعرضه بار مي‌آورند نه شاگرد اولوالدین همگی به دنیال بچه باعرضه هستند. تربیت بچه باعرضه احتیاج به رعایت کردن یکسری از نکات را دارد. که در این مقاله راهکارهای تربیت بچه باعرضه را آموزش می دهیم.

بچه باعرضه

والدین همگی به دنیال بچه باعرضه هستند. تربیت بچه باعرضه احتیاج به رعایت کردن یکسری از نکات را دارد. که در این مقاله راهکارهای تربیت بچه باعرضه را آموزش می دهیم.

ویزگی بچه باعرضه از نظر والدین

 • برايشان مهم است بچه راحت بتواند زیپ کاپشنش را بالا بکشد و بند کفشش را ببندد. وقتی سر جلسه‌‌ی امتحان، خودكارش ننوشت اشكش در نيايد و راهی پیدا کند.
 • وقتي معلمش یا ناظمش دنبال داوطلبی می‌گردند زير ميز قايم نشود.
 • وقتي بزرگتري خواست از او سوال‌هاي اضافی بپرسد كه درست نبود محترمانه جواب ندهد.
 • پدر و مادر حرفه‌اي يك‌ جوري با بچه‌اش حرف مي‌زند كه بچه، جواب دروغ نمی‌دهد.
 • اگر بچه خواست در حمام آواز بخواند و صدايش را رها کند، پدرش توي ذوقش نمی‌زند که «چه خبرته!».
 • وقتي یک بچه‌‌ی دیگر خواست توپش را به زور بگيرد او ندهد، بهش حالي كند با زور نمي‌تواني، اما اگر دوست داري، باهات بازي مي‌كنم.
 • وقتی چیزی به نظرش نامعقول آمد به هر که می‌خواهد باشد، اعتراض می‌کند.
 • اینها بچه‌‌ی باعرضه بار مي‌آورند تا به خاطر نيم‌ نمره‌ امتحانی جلوي ميز معلم عجز و التماس نكند.

مقاله مرتبط: چگونه کودکی مستقل تربیت کنیم؟


کودک زرنگ یا باعرضه

روش تربیت بچه باعرضه

 • اگه دوست دارید فرزندانی داشته باشید که به سمت اعتیاد، انواع بزهکاریهای اجتماعی و روابط نامشروع نرن ، به اونها حرمت و خود دوستي بياموزيد.
  همیشه فرزندت را با عنوان های زيبا صدا بزن و هرگز نام او راامروز صفت زشت يا ناسزا قرار نده. اسم كودكان هويت آنهاست. حتي نام انها را با فرياد صدا نزن.
 • حداقل روزی یکبار به فرزندت این جمله رادبگو: عزیز دلم تو خوبي و من به وجودت افتخار میکنم.
 • ارزش فرزندت بيشتر از مهان است، به اندازه ميهمانت براي او ارزش قايل شو.
 • به فرزندت اعتماد کن تا هر چه را تو دوست نداری انجام ندهد و نه گفتن را ياد بگيرد.
 • قبل از همه چیز اختلافات خود را با همسرت در روشهای تربیتی رفع کن.
 • بیشتر برای فرزندت و گوش دادن به او وقت بگذار و کمتر از کودک زیر هفت سالت دور باش.
 • جلوی فرزندت رابطه ات با همسرت از همیشه بهتر باشد.
 • فرزندت را از صمیم قلب دوست بدار و این دوست داشتنت را همیشه ابراز کن.
 • از سه سالگی به بعد کم کم مسئولیت های فرزندت را به خودش واگذار کن.
 • اشتباهات فرزندت را ببخش و به او فرصت بازگشت بده تا محرم اسرارش باشی (حتی گاهی فرصت اشتباه کردن و ریسک کردن به اوبده)
 • هر روز با کودکت بازی کن.گاهی در میان بازی بلند بلند بخندید.
 • روزهای مشخصی را صرف پیاده روی بافرزندت کن.
 • برای فرزندت مصداق کنترل خشم و وفای به عهد باش تا از تو بياموزد.