نامهربانی کودکان

یک نکته مسلم است و آن این که همه ی کودکان در معرض آزار و اذیت قرار دارند. اما چرا بعضی از کودکان بیش از دیگران، بقیه را اذیت می کنند یا این که به نظر می رسد از تحقیر کردن دیگران به راستی لذت می برند؟ چند دلیل بر نامهربانی کودکان می توان متصور شد.


مقاله مرتبط:آموزش های والدین و پرخاشگری کودکان

مقاله مرتبط: عصبانیت و پرخاشگری کودکان


دلایل نامهربانی کودکان

۱) هیچ وقت از او انتظار مهربانی نداشته اند: هیچ کس به او نگفته نامهربانی مجاز نیست.

۲) نیاز به برتری داشتن بر دیگران: آزار رساندن به دیگران، در او احساس برتری ایجاد می کند.

۳) تمایل به «خودی» تلقی شدن: او به عنوان روشی برای این که جزئی از گروه به حساب بیاید، افراد خارج از گروه را تحقیر می کند.

نامهربانی کودکان

۴) ضعف مهارت های اجتماعی: او مهارت های کنار آمدن با دیگران را یاد نگرفته است. (همکاری، خویشتن داری، احترام، مهربانی، مذاکره، گوش دادن و …).

۵) روشی که با او رفتار شده است: با او با نامهربانی رفتار شده و او هم همان رفتارهای نامهربانانه را تقلید می کند.

۶) فقدان مهارت حل مسئله: به این دلیل که روش حل تعارضات را نمی دانند، به برچسب زدن به دیگران یا توهین کردن به آن ها متوسل می شود.


مقاله مرتبط: آموزش مدیریت خشم به کودکان


۷) فقدان حرمت نفس: او خود را خوب و خواستنی نمی داند.

۸) حسادت: او به کودک دیگری رشک می برد و برای این که خودش احساس بهتری داشته باشد او را تحقیر می کند.

۹) نیاز به انتقام جویی: او اذیت و آزار شده و حالا می خواهد تلافی کند.

۱۰) فقدان همدلی: ممکن است کودک نتواند تأثیر عاطفی نامهربانی اش را بر دیگران، به طور کامل درک کند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب