وظایف مادری

مسلما احساس ناراحتی و فشار زن یا شوهر به روابط زناشویی آنها آسیب می زند. برای تخفیف فشارهای روانی زوج هایی که هر دو بیرون از خانه شاغل اند، شوهر(پدر) باید از شدت فشار روی همسرش ( مادر) بکاهد و به او کمک کند تا اختلاف میان کار بیرون ازمنزل و وظایف مادری را از بین ببرد.

مثلا به او بگوید که انتظار ندارد وظایف مادری و کار بیرون از منزل را بی عیب و نقص انجام دهد. در عین حال مرد می تواند با کمک به انجام کارهای منزل و ماقبت از فرزندان، از شدن فشار و نگرانی زن بکاهد و مصتلحه ای میان کار بیرون و کار داخل خانه ایجاد کند.


مقاله مرتبط: کودکان مادران شاغل، مهارت های بیشتری دارند


نحوه مدیریت کار و وظایف مادری

۱- بر جنبه های مثبت تاکید کنید.

به امتیازاتی که کار کردن توام شما و همسرتان بیرون از خانه نصیب شما کرده است فکر کنید: احساس موفقیت شخصی، افزایش رفاه مادی، فراهم شدن فرصت های تحصیلی و فرهنگی بیشتر برای بچه ها و تساوی بیشتر زن و شوهر.

۲- اولویت ها را مشخص کنید .

برای از بین بردن تضادها و مشکلات در خانواده اولویت ها را برای خود مشخص کنید. شما نیز از اصل ” نیاز خانواده، مقدم بر هر چیز دیگر” پیروی کنید و نیازهای خانواده را بر نیازهای کار اولویت دهید.

۳- با خودتان کنار بیایید.

رسیدن به کمال مطلوب در زندگی شغلی و خانوادگی غیر ممکن است. از خود گذشتگی هایی لازم است. ممکن است نتوانید وقت کافی با فرزندانتان صرف کنید. یا نتوانید آنقدر که می خواهید در محل کار حاضر شوید. پس موازنه مناسبی میان فعالیت های مختلف خود برقرار کنید.

۴- نقش های خود را در خانواده و محل کار از هم جدا کنید.

در خانه به فکر خود و خانواده و مسائل آن باشید و در اداره نیز به مسائل شغلی خود بپردازید. هیچ گاه این دو را با هم قاتی نکنید.

۵- در انتخاب معیارها واقع بین باشید.

برخی زوج ها گمان می کنند نظم خانه قبل و بعد از تولد فرزندان و یا قبل و بعد از شروع کار زن و شوهر باید همواره یکسان باقی بماند!

وظایف مادری

۶- مسئولیت های داخل خانه را مشخص کنید.

تقسیم وظایف کنید تا از شدت مسئولیت خانم ها کاسته شود. به هر یک از اعضای خانواده چند وظیفه محول کنید تا روزانه موظف به انجام آن باشند.

۷- طرز تلقی مشارکت در امور را با همسرتان ترویج دهید.

گاه و بیگاه با همسرتان بنشینید و با هم حرف بزنید. ببنید برای کمک به یکدیگر چه می توانید انجام دهید. مسایل خانه به قدر مسایل شغلی مهم و قابل توجه هستند. بسیاری از زوج ها از اینکه می بینند همسرشان به مشکلات آنها گوش می دهد، احساس آرامش می کنند و از تشویقها و توصیه هایشان شاد می شوند.

۸- موازنه ای میان کار و تفریح برقرار کنید.

توجه داشته باشید که اگر شما و همسرتان برای افزایش رفاه خانواده در خارج از منزل کار می کنید، باید قدری از درآمد اضافی را صرف تفریح و لذت بیشتر بکنید. اگر تمام نیرویتان را صرف کار کنید، نیرویی برای لذت بردن از زندگی در شما باقی نخواهد ماند.

منبع: کتاب عشق هرگز کافی نیست.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب