١- ایمان

ایمان معادل است با امید، خوش بینی و باور به اینکه آینده ی خوبی در پیش روست؛ پژوهشگران NIH به این نتیجه رسیده اند که حتی داشتن یک توهم خوش بینانه ی ملایم، از نظر نورولوژیکی برای حفظ و سلامت ذهن، ضروری است!

  ٢- گفت وگو با دیگران

راجع به هماهنگی و صلح و آرامش حرف بزنید، راجع به خدا صحبت کنید؛ اما هرگز در تله ی صحبت های منجر به خشم نیفتید.

توانبخشی مغز

  ٣- ورزش های سبک مانند یوگا

تمام انواع ورزش ها، عملکرد اخلاقی را افزایش می دهند و مدارهای صدمه دیده ی مغز را، بازسازی می کنند.

  ۴- مراقبه و مدیتیشن

مراقبه روی امید، خوش بینی و یک آینده بهتر، فواید نورولوژیکی زیادی دارد.

  ۵- خمیازه بکشید

مطالعات روی مغزنگار، نشان داده است که خمیازه کشیدن، منطقه پرکونوس در لوب پاریتال رافعال می کند که در ارتباط مستقیم با آگاهی، تعمق درباره خود و بازیافت حافظه است؛ حرارت مغز را تنظیم می کند، مهارت های قهرمانی ورزشی را افزایش می دهد و سبب افزایش همدلی و هشیاری اجتماعی می شود.

  ۶- آگاهانه تمدد اعصاب کنید

از تکنیک های آرمیدگی و تمرکز آگاهانه روی ریتم تنفس استفاده کنید، فعالیت های ساده آیینی مانند تسبیح انداختن، سبب کاهش فشار و تنش می شود؛ حتی بافندگی نیز همین اثر را دارد. موسیقی های آرام، سبب افزایش مهارت های شناختی می شود.

  ٧- از نظر ذهنی فعال باشید

کتاب بخوانید، به کتاب گویا گوش کنید، کانال های علمی و فرهنگی را تماشا کنید، به موزه بروید، به سخنرانی بروید، شطرنج بازی کنید، خواندن متون دینی و تفکر روی معانی آن ها و حتی نوشتن خاطرات خود.

  ٨- لبخند بزنید، حتی اگر تمایلی ندارید

لبخند زدن مکرر، سبب تغییر خلق و خو می شود و قدرت نورون های مغز را در حفظ نگاه مثبت به زندگی، افزایش می دهد.

 

منبع : چگونه خدا مغز شما را تغییر می دهد؟
آندرو نیوبرگ، مارک رابرت والدمن

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب