در این مقاله از اکسیر قصد داریم به مهارت کنترل افکار بپردازیم؛ با ما همراه باشید…

گفته های بودا به شاگردانش درباره کنترل افکار

بودا به شاگردان خود می گفت:

وقتی اندیشه جدیدی در ذهن شما نقش می بندد یا در حال ظهور است، برای رهایی از آن، باید فکر خود را اذعان کنید. به این معنی که در درون خود تکرار کنید: “الان یک فکر جدید در درون من در حال شکل گرفتن است.” فقط همین را در درون خود به یاد داشته باشید. گاهی ممکن است با خود تکرار کنید: “الان این اندیشه در حال محو شدن است.” و یا آگاهانه فکر مثبت را جایگزین فکر منفی کن.

کنترل افکار

توجه کنید

این روش بسیار ساده و زیباست. در زندگی خود به هرچه اتفاق می افتد توجه کنید. توجه کنید وقتی که فکر در شما ظاهر می شود و بازهم توجه کنید وقتی که فکر در شما ناپدید می شود.

در هردو حالت توجه کنید. با این تمرین، بعد از مدتی به جایی می رسید که می توانید تجلی و محو شدن خواسته های خود را به وضوح و راحتی مشاهده کنید.

ببینید که شما و وجودتان چیزی غیر از این خواسته های گذرا هستید. خواسته ها مثل سایه ای می آیند و می روند و شما همان طور، در جای خود باقی هستید.

به این بازی افکار و خواسته ها در درون خود توجه کنید. اجازه دهید تا فضای خالی بین آمدن و رفتن خواسته ها را تجربه کنید. این فضا، خلاء بسیار زیبایی است و کسی که در خلاء ایستاده است، شما هستید…

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب