من دوستی دارم. وی از دختر ۱۶ ساله اش شکایت داشت، که قصد داشت بدون اجازه وی قسمتی از دستش را تتو کند. هر دو در این باره با هم صحبت کرده بودند، و دوستم فکر کرد که دخترش دیگر از این تصمیم منصرف شده است. اما در طی این گفتگو و جمعه بعد دختر نظرش را عوض کرد…

دوستم بعد ها فهمید که این تصمیم دلایل مختلفی داشته است؛ بهترین دوست دختر، این کار را انجام داده بود. او از انجام این کار آنقدر خوشحال شده بود که احساس می کرد به نوعی فرد خاصی شده است.(فرد خاص؟ با تتو؟!!!!)


مقاله مرتبط : مغز شگفت انگیز نوجوان (قسمت دوم)


چرا نوجوانان:

  • از پوشیدن لباس های عجیب غریب لذت می برند؟

  • با دوستان خود روابط گسترده دارند؟

  • بر روی اعمالی پافشاری می کنند؟

  • بر روی ترن هوایی در حال حرکت می ایستند؟

  • در زیر فشار دوستان از پا در می آیند و تسلیم می شوند؟

فکر کنم جواب به این سوالات، در متن آنچه درباره مغز نوجوان در طی ده سال اخیر کشف کرده ایم، نهفته باشد. بر خلاف آنچه بیشتر در قرن بیستم به آن باور داریم، مغز ما طولانی تر از آنچه تصور می شد در حال تکامل یافتن است. تا حدود سن ۲۵ سالگی هنوز در حال شکل گیری است. این مسئله خصلت های دیوانه وار نوجوان و چرایی تفاوت رفتار آن ها را از بزرگسال تبیین می کند…

نوجوان

۴ پیش آمادگی نوجوان

خبر خوب این است که تمام خبرها بد نیست!! این پژوهش های نسبتا جدید در ارتباط با مغز، به ما کمک می کند تا از ۴ پیش آمادگی نوجوان خبر دار شویم:

  ۱. هیجان خواهی: انجام کاری برای هیجانی که در آن است.

  ۲. تازگی طلبی: تلاش برای پیدا کردن و ابراز هویت خود

  ۳. خطر پذیری: ترغیب به رفتن به مکان هایی نا آشنا با پیامد های نا معلوم

  ۴. ارتباط: جستجو تعامل اجتماعی با همسالان

بیشتر نوجوانان این اهداف را دنبال می کنند. چرا؟! همگام با شکل گیری مغز( میان کودکی تا بزرگسالی)، جدا از مراقبت های مادر و پدر، مغز آن ها آماده زندگی می گردد. مغزشان به طور طبیعی آن ها را به سمت جستجوی استعدادهایشان هدایت می کند. جایی که در آن اثر گذار باشند، خودشان انتخاب کنند که با چه کسانی رابطه داشته باشند و چگونه خودشان از پس انجام این کارها بر آیند…

در حقیقت بر طبق نظر بی جی کیسی از کالج پزشکی کورنل، اگر مغز نوجوانان به این سمت هدایت نشود، آن ها برای ورود به بزرگسالی آماده نمی شوند. پس اشکال ما امروزه چیست؟ چرا بسیاری از جوانان آماده ورود به دوران بزرگسالی نیستند. آیا کاری کردیم تا این روند را کند کرده است؟

سه روش نابودی رشد مغز نوجوان، توسط بزرگسالان

بزرگسالان می توانند این رشد را با استفاده از این سه مورد از بین ببرند:

  ۱. خاموش کردن، اجازه ندادن به کشف و شهود هر گونه ریسکی

  ۲. خودداری کردن از هدایت آن ها به سمت جلوه های سالم مسئولیت پذیری در بزرگسالی

  ۳. رها کردن آن ها، به این دلیل که دوست نداریم بدانیم که در درون آن ها چه رخ می دهد.

 

منبع: سایت psychology today

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب