درک لمس خوب و بد

یکی از موارد مهمی که در پیشگیری از تعارضات به کودک و انجام «نه، برو، بگو» مهم است، درک لمس خوب و لمس بد است. این که کودک بداند لمس خوب همان نوازشی است که پدر و مادر و آشنایان کودک و یا معلمِ او جهت محبت به او انجام می دهند و کودک قطعا از این لمس لذت می برد، مانند نوازش موها و یا بغل کردن او، و لمس بد، همان نوازشی است که غریبه ها ممکن است روی اعضای خصوصی و یا دیگر اعضای او انجام دهند و در او احساس نگرانی، ترس و یا حسّ «عجیب یا بدی» ایجاد کند.

آموزش درک لمس خوب

مسأله اینست که درک لمس خوب و لمس بد در همه ی کودکان از ابتدا وجود دارد ولی متاسفانه نحوه ی ارتباط مادر و پدر و کودک، بعدها ممکن است این درک را دچار اختلال کند.

برای مثال پدر و مادری که برای محبت کردن به کودک، او را با فشار زیادی در اغوش خود می فشارند تا حدی که ناله ی اعتراض آمیز کودک بلند می شود و یا گاز گرفتن او را راهی برای ابراز محبت می دانند و یا به آشنایان و افراد فامیل صرفا به این دلیل که آنها آشنا هستند و لابد کودک را دوست دارند، اجازه می دهند به کودک دست درازی کنند و یا او را محکم در آغوش بکشند و یا حتی کارهای ناخوشایند روی او انجام دهند، در واقع این پیام را به طور غیرمستقیم به کودک می دهند که این کارها طبیعی است و مورد تأیید پدر و مادر توست و وقتی کسی این کار را با تو انجام می دهد نیازی به حمایت ما نیست.


مقاله مرتبط: کودکان و بایدهای تربیت جنسی

مقاله مرتبط: اصول تربیت جنسی کودکان


این پیام در ذهن کودک حک می‌شود و زمانی که فردی متعرض نیز به او دست درازی کند او به لمس بد بهایی نمی دهد و دچار تبعات رفتارهای پس از آن خواهد شد.

با توجه به تعدد این مورد، در فرزندپروری خیلی مهم است که بدانید گاز گرفتن کودک، راه مناسبی برای محبت به او نیست! فراموش نکنید که کودک این رفتار را به عنوان راه ابراز علاقه یاد می گیرد و آن را روی شما و دیگر دوستانش پیاده خواهد کرد، متاسفانه ممکن است یادگیری این نوع ابرازعلاقه ی دردناک، بعدها تبدیل به عاملی برای تنبیه و طرد او از جامعه ی همسالانش شود!

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب