در هر کار و هر حال، زندگی فقط در رسیدن به هدف خلاصه نشده. پس لذت بردن از ثانیه به ثانیه عمر، چه می شود؟!

کار، تفریح، رانندگی، آموختن، مطالعه، آشپزی، نظافت، خوردن و آشامیدن، حرف زدن، سکوت و تفکر، مهمانی رفتن، نیایش و….

ما به اشتباه این گونه می اندیشیم:

  • درسم تمام شود، راحت شوم…
  • غذایم را بپزم، راحت شوم…
  • اتاقم را تمیز کنم، راحت شوم…
  • بالاخره رسیدم، راحت شدم…
  • اوه چه پروژه ای، تمام شود راحت شوم…

لذت بردن از زندگی

تمام شود که چه شود؟

مادامی که زنده هستیم و زندگی می کنیم، هیچ فعالیتی تمام شدنی نیست؛ بلکه آغاز فعالیتی دیگر است…

پس چه بهتر که در حین انجام دادن هر کاری، لذت بردن را فراموش نکنیم؛ نه مانند یک ربات، فقط به انجام دادن بپردازیم، به تمام شدن و فارغ شدن.

حتی هنگامی که دست ها را میشوییم نیز، می توانیم با لذت این کار را انجام دهیم؛ یک بار امتحان کنید، آب چه زیبا و آرام پوست دستتان را نوازش میکند. به آب نگاه کنید و لذت ببرید؛ و آنجاست که احساس خوب زندگی، کم کم به سراغتان می آید…

  • لذت باعث قدرتمند شدن می شود؛ به طرز باور نکردنی، باعث بالا رفتن اعتماد به نفس می شود…
  • لذت بردن، هدف زندگی است.
  • تا می توانی همه کارها را با لذت همراه کن؛ حتی نفس کشیدن که کمترین فعالیت توست…

 

کتاب « اثر مرکب » اثر : دارن هاردی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب