افراد در محیط، به وسیله‌ ی تحقیر، ظلم، ترساندن، زورگویی، سخت‌ گیری و عدم توجه به ضعف‌ های کودک ، سبب کاهش اعتماد به نفس او می‌ شوند.

ریشه‌ و علت عصبانیت کودک

سه راه فراروی کودک

کودک در اثر برخورد خشن، نابهنجار و آزاردهنده‌ ی اطرافیان، نیاز به مدارا و مماشات کرده، سه راه فراروی خویش می‌ بیند:

  1. خود را با دلخواه اطرافیان وفق می‌ دهد که در نتیجه، سر به راه و توسری‌ خور و تابع می‌ شود.(مهر‌ طلب)
  2. خشن، گستاخ، بد دهان، فحاش و تند و تیز می‌ شود. (برتری‌ طلب)
  3. سعی می‌ کند کمتر با دیگران تماس بگیرد تا کمتر آزار ببیند. (عُزلت‌ طلب)

کودک هر سه را با هم استفاده می‌ کند؛ منتهی ــ بسته به وضع محیطش ــ بعضی را صریح و بعضی را غیر مستقیم.

از برخورد این سه تمایل متغایر، در شخص، کش‌ مکشی دائمی ایجاد می‌ شود که ریشه تضادهای اساسی است…

 

برگرفته از کتاب “تضادهای درونی ما”، تألیف کارن هورنای
“Our Inner Conflicts: A Constructive Theory of Neurosis “by Karen Horney
ترجمه‌ ی محمدجعفر مصفا

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب