روند شکل گیری بازی های اجتماعی در کودکانReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Nov 14Rating: 5.0روند شکل گیری بازی های اجتماعی در کودکانبازی های اجتماعی برای اجتماعی شدن کودکان مهم هستند. از طریق بازی های اجتماعی نحوه برقراری روابط اجتماعی و دوست پیدا کردن را می توان به کودکان آموزش داد.

بازی های اجتماعی

بازی های اجتماعی برای اجتماعی شدن کودکان مهم هستند. از طریق بازی های اجتماعی نحوه برقراری روابط اجتماعی و دوست پیدا کردن را می توان به کودکان آموزش داد.

بازی های اجتماعی مناسب کودکان در سنین مختلف 

* کودکان تا ۲ سالگی

کودکان تا ۲ سالگی درکنار هم بازي مي کنند و ممکن است نيمي از وقت خود را به نگاه کردن به يک ديگر بگذرانند و يا وسايل و اسباب يک ديگر را بگيرند. آن ها علاقه و توان مشارکت و بازي گروهي و با هم بازي کردن را ندارند.

* کودک ۲ تا ۳ ساله

مالکيت در اين سنين مفهومي عيني و مکاني دارد و کودک اسباب بازي هايش را جزئي از وجودش تصور مي کند و چنين درکي را ندارد که اگر اسباب بازي اش را به همبازي اش بدهد پس از چندي برگردانده و مجدداً مال او خواهد بود (فکر مي کند که ديگر آن را از دست مي دهد). لذا چنين تصور نکنيد که کودک بد يا خود خواه است. روند شراکت به مرور زمان شکل مي گيرد و به مرور کودکان وارد بازی های اجتماعی می شوند.

توجه

کودکان ۲ تا ۳ ساله هنوز تا حدود زيادي خود محور بوده و قادر به درک و پذيرش حس و نظر ديگري نيستند. لذا وقتي با هم بازي مي کنند انتظار کشمکش هاي متعدد را داشته باشيد (معمولاً کوتاه مدت و گذرا). همواره در کنار آن ها حضور داشته باشيد تا از بروز برخورد فيزيکي جلوگيري کنيد.

* کودک ۳ تا ۴ ساله

در اين سنين کودکان از طريق بيان وجوه مشترک شان ارتباط برقرار مي کنند (تو توپ قرمز داري؟ منم همين طور و … ) و هنوز فکر بده و بستان در ذهن آن ها شکل نگرفته است و به صورت شرطي ابراز دوستي مي کنند (اگه اونو به من بدي دوستت مي شم).


مقاله مرتبط: بازی درمانی و کاربرد آن در اختلالات کودکان


* کودک ۴ ساله

در اين سن حس شراکت و توجه به يک ديگر در کودکان بيشتر مي شود ولي در مقابل، بعضي اوقات احساس رقابت و سعي درغلبه کردن بر يک ديگر راخواهند داشت.

بازی های اجتماعی در سنین مختلف

* کودکان ۵ ساله

در اين سن کودک مفهوم همکاري را فهميده و به خوبي نشان مي دهد و در بازي هاي گروهي به طور موثر شرکت مي کند (تو اون طرف رو تميز کن، من اينجا رو و… ). کودک متوجه تفاوت ميان افراد بوده و سعي در مقايسه ی خود و فعاليتش با ديگران دارد (ابراز وجود و توانمندي و به اصطلاح خودي نشان دادن).

نکته

ارتباط کودکان تا سنين ۵ الی ۶ سالگي با يک ديگر بيشتر به عنوان همبازي بوده و رابطه دوستانه جدي وعميق و ماندگار وجود ندارد و حتي ممکن است گاهي رفتارهاي نامهربانانه با يک ديگر داشته باشند (در صورت لزوم و اجبار، تغيير همبازي ها چندان مسئله ساز نخواهد بود).

کودکان چگونه دوست انتخاب مي کنند؟

اصولاً تمامي کودکان براي تصميم گيري در مورد دوست شدن يا نشدن با کودکي ديگر در ضمير و ذهن ناخودآگاه خود ویژگی هایی را برای دوستان شان در نظر دارند. در ادامه به چند مورد از این ویژگی ها اشاره شده است.

شوخ طبعي، خوش رويي، داشتن مهارت و توانايي هاي خاص، تمايل و قابليت مشارکت و همکاري جزء ويژگي هاي مثبت برای دوست یابی هستند. پرخاشگري و حالت تهاجمي داشتن، رفتار دخالت گرانه، بدجنسي، برتري طلبي، حالت تدافعي، گوشه گيري و خجالت، قدرت ادراک پايين جزء ويژگي هاي منفي براي دوست یابی شمار مي روند.