بازی بجه ها

رواشناسان با دیدن بازی بچه ها می توانند اختلالات و یا ویژگی شخصیتی کودکان را شناسایی کنند. از جمله ویزگی هایی که با دیدن بازی بچه ها می توان به آنها پی برد عبارتند از:

کودک افسرده چگونه بازی می کند؟

افسردگی کودکان را از طریق دیدن نحوه بازی بچه ها می توان شناسایی کرد. این کودکان بیشتر ساعت های روز غمگین و گوشه گیر هستند و به بهانه های مختلف از بازی با همسالان خود داری می کنند. آن ها از کارها و بازی هایی که معمولا کودکان همسن و سال از آن ها لذت می برند، احساس رضایت و خشنودی نمی کنند. بازی های آرام و بی سر و صدا را ترجیح می دهند. ممکن است ساعت ها تنهایی با عروسک شان حرف بزنند.

کودک مضطرب چگونه بازی می کند؟

کودکان مضطرب معمولا نمی توانند تمرکز کنند و خواب راحت و آرامی ندارند برای همین انرژی خود را هنگام بازی زودتر از همسن و سالان شان از دست می دهند. در بازی معمولا رهبر نمی شوند و از این که مسولیت هدایت بازی را بر عهده بگیرند، اجتناب می کنند. آن ها اعتماد به نفس پایینی دارند.

بازی بچه ها

کودک پرخاشگر چگونه بازی می کند؟

پرخاشگری انواع مختلفی دارد مثل گاز گرفتن، زدن و یا پرخاشگری لفظی است مثل فریاد زدن و تحقیر کردن یا تجاوز به حقوق دیگران. گاهی والدین رفتارهای پرخاشگری را اصولا پرخاشگرانه تلقی نمی کنند مثلا وقتی کودک به زور و با کتک اسباب بازی را از کودک دیگری می گیرد، این رفتار را با عرضه بودن تلقی و تشویق می کنند. یکی از دلایل بسیار مهم پرخاشگری در کودکان یادگیری است و این را از والدینی که خلقی عصبی و پرخاشگر داشته اند یاد گرفته اند و این یادگیری در بازی های آن ها نمود خواهد داشت. به طور مثال اسباب بازی را پرتاب می کنند و به عروسک ها ناسزا می گویند و کتک می زنند.


مقاله مرتبط: بازی هایی مناسب بچه های بیش فعال (ADHD)


کودک خجالتی چگونه بازی می کند ؟

کودکان خجالتی تا جایی که بتوانند از جمع کناره گیری می کنند و هنگام بازی با همسالان شان مطیع و گوش به فرمان هستند. دیگران معمولا از آن ها سوءاستفاده می کنند و آن ها را مسخره می کنند. هنگام بازی گروهی انتخاب نمی شوند. از قوانین بازی اگر چیزی نفهمند سوال نمی کنند چون می ترسند دیگران آن ها را کودن و احمق فرض کنند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب