کنترل ادرار در کودکان

هیچ دو کودکی کنترل ادرار را در یک سن به دست نمی آورند. زمان واقعی کنترل ادرار برای هر کودک، هنگامی است که مغز، اعصاب و عضلات به اندازه ی کافی رشد کرده باشند و کودک بتواند آن ها را کنترل کند که این اتفاق به ندرت ممکن است قبل از سن ۱۸ ماهگی باشد.

سن

وضعیت کودک

چگونه به کودک کمک کنیم؟

۱۸ ماهگی

کودک می تواند به شما اخطار بدهد که نیاز به لگن دارد، ولی ممکن است که نتواند آن را نگه دارد و آن را فورا رها کند.

هر بار که کودک شما با موفقیت از لگن استفاده می کند او را تشویق کنید و تمام موارد شکست را نادیده بگیرید.

۲۱ ماهگی

احتمالا کودک شما تکرر ادرار پیدا می کند. این افزایش دفعات ادرار کاملا طبیعی است.

اشتباه کردن در این سن برای کودک شما طبیعی است. آرلمش خود را حفظ کنید و هروقت خود را خیس کرد بدون جنجال صرفا لباس او را عوض کنید.

هرگز زمان نشستن بر روی لگن را افزایش ندهید.

۲ سالگی

کودک می تواند به تنهایی سر لگن برود و ممکن است از شما بخواهد که وقتی روی لگن است او را تنها بگذارید.

کاری کنید که به تنهایی به لگن دسترسی داشته باشد و بدون کمک شما بتواند از آن استفاده کند.

در همان نزدیکی بمانید چون ممکن است به کمک شما نیاز پیدا کند.

۵/۲ سالگی

کودک قادر است اغلب موارد خشک باقی بماند و شما می توانید در طول روز او را پوشک نکنید.

در طول روز می توانید از شورت های آموزشی استفاده کنید و فقط شب ها کودک را پوشک کنید.

 

۳ سالگی

اگر کودک را قبل از خواب به دستشویی ببرید، ممکن است شب خود را خیس نکند.

قبل از خواب او را به دستشویی ببرید و اگر سه شب متوالی خود را خیس نکرد، دیگر او را پوشک نکنید.

یک لایه محافظ پلاستیکی در رختخواب او قرار دهید و یک لگن کنار تختخوابش بگذارید تا در صورت نیاز، بتواند از آن استفاده کند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب