برخورد مانند عروسک

عروسک هم صحبت و مخاطبی است که پیوسته نزدیک کودک است و هر زمان کودک اراده کند، می تواند مورد مصاحبت قرار گیرد. مخاطبی که هیچ گاه از صحبت کودک خسته نمی شود، پیوسته چشم هایش باز است و حواسش پرت نمی شود. هنگام صحبت کردن کودک خمیازه نمی کشد یا راه آشپزخانه را پیش نمی گیرد و یا حتی به او گوشزد نمی کند که گرفتار است. حرف های تکراری کودک را گوش می دهد. هرگز در وسط حرف های او نمی دود و در حین صحبت، اشکالات تلفظی اش را اصلاح نمی کند و یا به دلیل روند کند صحبت او، بی تحمل نیست.


مقاله مرتبط: نحوه صحیح گوش دادن به حرف‌های کودک

مقاله مرتبط: نمی‌توانم با کودکم ارتباط برقرار کنم

مقاله مرتبط: چگونه کودکی مستقل تربیت کنیم؟


عروسک هرگز حرف زدن با دستگاه بی جانی به نام تلفن را به حرف زدن با کودک ترجیح نمی دهد، هرگز به خاطر صحبت با دیگری حرف او را قطع نمی کند، هرگز به خاطر خستگی سر او فریاد نمی زند. عروسک هرگز خیره شدن به صفحه تلویزیون یا کامپیوتر یا موبایل را به خیره شدن به چشمان مشتاق کودک ترجیح نمی دهد.

صحبت با کودک مثل عروسک

اگر کودک با اعتماد به نفسی می خواهیم باید هر زمان فرزندمان کنار ما آمد صبورانه کارمان یا صحبت مان را قطع کنیم و توجه کامل خود را به او دهیم. مهم نیست مشغول صحبت با تلفن در خانه یا یک دوست در مهمانی هستیم. بعد از دادن توجه به کودک می توان از او خواست تا بعد از مهمانی یا تمام شدن تلفن صبر کند تا با او صحبت کنیم. نگذاریم عروسک جای ما را در زندگی فرزندان مان بگیرد. اگر می خواهیم کودکان خجالتی، مضطرب، یا تشنه توجه نداشته باشیم، باید برایش همیشه دو گوش شنوا باشیم.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب