بررسی تاثیر رنگ

تحقیقات زیادی درباره تاثیر رنگ بر شخصیت انجام شده است. امروزه این نظریه ی روانشناسان به اثبات رسیده است که رنگ ها می توانند بیانگر حالت ها و احساسات انسان باشند. انتخاب رنگ توسط کودک، به طور نسبی می تواند اطلاعات صحیحی را به مربی کودک در زمینه ی رفتارهای خانوادگی و نوع عملکرد خانواده ها در منزل بدهد.


مقاله مرتبط: رنگ و تاثیر روانشناختی آن


تاثیر رنگ بر شخصیت کودکان

به طور مثال کودکانی که بیشتر از رنگ های تیره در نقاشی های خود استفاده می کنند، معمولا در خانه از آرامش کافی برخوردار نیستند و غالبا پس از بررسی از مشاجرات پدر و مادر یا بداخلاقی والدین گله می کنند.

همچنین کودک سالم که در مراحل رشد طبیعی به سر می برد، طبعا به انتخاب رنگ های گرم گرایش دارد. او ناخودآگاه رنگ هایی نظیر قرمز که مملو از انرژی و جذابیت است، انتخاب می کند. این رنگ نشان از نوع وابستگی، علاقه، و تمایل به زندگی دارد. در صورت سلب علاقه و وابستگی و سرخوردگی، کودک رنگ قرمز را از نقاشی خود حذف می کند و به همین ترتیب رنگ های گرم دیگر هم کم کم از نقاشی او حذف خواهد شد.

تاثیر کودک در شخصیت پردازی

همه ی مردم تمایز بین رنگ های گرم (قرمز، زرد، نارنجی) و رنگ های سرد (سبز، آبی، بنفش) را می شناسند. از نظر روانی این دو گروه رنگ عمیقا با هم متفاوت اند. رنگ های گرم تحریک کننده، سبب فعالیت و جنب و جوش، الهام دهنده روشنی و شادی زندگی، و مولد حرکت اند؛ در حالی که رنگ های سرد برعکس تلقین کننده ی غم و اندوه هستند و سکون و بی حرکتی را ایجاد می کنند.

افرادی که نسبت به رنگ های گرم واکنش دارند؛ در اجتماع بسیار انعطاف پذیرتر و زودجوش اند. زندگی آن ها سرشار از احساسات است و با جدیت هدف خود را دنبال می کنند. بالعکس افرادی که رنگ های سرد را می طلبند نسبت به دنیای خارج بی اهمیت و تغییرات را بسیار سخت می پذیرند و دارای روحی سرد و خوددار هستند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب