بد رفتاری با کودکان 

بد رفتاری با کودکان می تواند باعث تغییرات اپی ژنتیکی در آن ها شود. تنبیه و سوء رفتار با کودک می تواند بر قابلیت پاسخگویی او به شرایط استرس زا تاثیر منفی گذاشته و او را مستعد ابتلا به بیماری روانی کند.

بد رفتاری با کودکان و تنبیه آها اغلب به رنجی منجر خواهد شد که تمامی زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار داده و آن ها را در معرض افسردگی و اضطراب دائم قرار می دهد. تنبیه کودک می تواند تغییرات بد ژنتیکی ایجاد کند. هرچه شدت تنبیه و سوء رفتار با کودک بیشتر باشد، ریسک اختلالات بلندمدت سیستم مقابله با استرس نیز بیشتر می شود.


مقاله مرتبط: شیوه های صحیح و درست تنبیه کودکان

مقاله مرتبط: انواع سوء رفتار والدین علیه فرزندان

مقاله مرتبط: علل و عوامل بدرفتاری با کودک


تاثیرات بد رفتاری با کودکان

در حقیقت بد رفتاری با کودکان بر ژن FKBP5 تاثیر می گذارد. FKBP5 ژنی است که روی حلقه ی فیدبک هورمونی در مغز قرار دارد و پاسخ به استرس را کنترل می کند. دانشمندان مرکز روان درمانی ماکس پلانک در مونیخ دریافته اند که تجارب ناراحت کننده و ضربات روحی می تواند باعث تفییرات اپی ژنتیکی در FKBP5 شود. در این شرایط یک “گروه متیل” از این ژن جدا می شود.


مقاله مرتبط: عواقب بد رفتاری با کودکان و توصیه هایی برای والدین


همین تغییر باعث افزایش فاحش فعالیت ژن شده و می تواند سیستم هورمونی پاسخ به شرایط استرس زا را برای همیشه دچار اختلال کند و فرد را به بیماری روانی مبتلا سازد. تغییرات اپی ژنتیکی در مولکول “دی ان ای” بر اثر بدرفتاری در دوران کودکی ایجاد می شود. این یافته می تواند در تشخیص و درمان قربانیان تنبیه و ضربات روحی و کسانی که احتمال ابتلای آن ها به بیماری روانی زیاد است موثر واقع شود.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب