ايا ترس در كودكان با تكرار ترس، ميريزد؟Reviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Nov 11Rating: 5.0ترس در کودکان یک امر عادی است و ممکن است از چیزهای زیادی بترسند. خيلي از ما عقيده داريم با قرار دادن كودك در رابطه با چيزي كه باعث ترسش ميشود، باعث ريختن ترس در كودكان مي شويم. اما انچه در حقيقت مي ريزد، اعتماد كودك به ماست.

ترس در کودکان

ترس در کودکان یک امر عادی است و ممکن است از چیزهای زیادی بترسند. خيلي از ما عقيده داريم با قرار دادن كودك در رابطه با چيزي كه باعث ترسش ميشود، باعث ريختن ترس در كودكان مي شويم. اما انچه در حقيقت مي ريزد، اعتماد كودك به ماست. كودك بي پناه، تنها ما را خداي خود ميشناسد. ما قرار است دنياي امني براي فرزندمان مهيا كنيم.

اشتباه ديگر، نفي احساس كودك است. جملاتي نظيره: اين كه ترس نداره، نترس هيچي نيست، قول ميدم هيشكي زير تختت نيست، لوس بازي در نيار، بايد شجاع باشي، بزرگ شدي نبايد بترسي… تنها به كودك اين پيام را ميدهد هيچ كسي احساسات او رو نميفهمد و يا او اشتباه احساس ميكند، بنابراين اضطراب به ترس اضافه مي شود.

علت ترس در کودکان چیست؟

كودكان با سه ترس طبيعي به دنيا مي ايند

١. ترس از هر پديده جديد و تازه، كه ميتوان در برخي از نوزادان و كودكان ان را مشاهده كرد.

٢. ترس از صداي بلند كه باعث وحشت در كودكان و نوزادان ميشود.

٣.ترس از خالي شدن ناگهاني زير پا و به دنبال ان احتمالا ترس از بلندي

انواع ترس در کودکان

  • انسان بين ٢ تا ٥ سالگي ترس از حيوانات كوچك و تاريكي را تجربه ميكند.
  • ٦ تا ٩ سالگي ترس از حوادث طبيعي مثل طوفان رعد و برق و حتي باران و برف
  • ٩ تا ١٢ سالگي ترس از بيماري و مرگ
  • ١٣ تا ١٦ سالگي قضاوت و نظر مردم براي نوجوان اهميت ويژگي را پيدا ميكند.

به طور كلي كودكان و نوجوانان انساني در مسير تكامل خود اين ترسها را تجربه ميكنند كه شدت و ضعف آن در كودكان متفاوت است.

کنترل ترس در کودکان

قسمت ترس در مغز كودكان رشد بيشتري نسبت به قسمتهاي ديگر مغز دارد كه ترس را در كودكان افزايش ميدهد. كودكان تا هفت سال بسيار تخيلاتي هستند و فرق بين تخيل و واقعيت را نميدانند. بنابراين ديدن كارتون يا شنيدن داستان ميتواند باعث ترس در كودكان شود.

بازي هاي كامپيوتري دليل ترس و كابوس در كودكان است.

ترساندن يا تهديد كودك از خدا، جهنم، پليس، لولو و غيره تاثيير بدي در كودك دارد.

كودكاني كه بيشتر از بقيه كودكان مي ترسند ميتوانند زمينه ارثي وسواس يا اضطراب را داشته باشند.


مقاله مرتبط: اصول کاهش ترس کودکان


با ترس در كودكان چه كنيم؟

اولين قدم تاييد ترس كودك است. “مي دونم مي ترسي” اين جمله مهر تاييد بر احساس كودك است. هرگز احساس كودك را نفي نكنيد.

قدم بعدي صحبت با كودك است. بگذاريد در مورد ترسش با شما صحبت كند. بپرسيد چه كمكي مي توانيد انجام دهيد؟

به كودك اطمينان دهيد شما مراقبش هستيد. با هم در را قفل كنيد. با هم زير تخت را چك كنيد. چراغ اتاق خواب و راهرو را روشن بگذاريد.

اگر از تنها خوابيدن ميترسد، مدتي را كنار تختش بخوابيد بدون انكه دستش را بگيريد.

كودك را به بهانه ترس هرگز به رختخوابتان نياوريد.

در صورت ادامه پيدا كردن ترس، با متخصص مشورت كنيد.