انجام تکالیف درسی

کودکان ممکن است از انجام تکالیف درسی سر باز بزنند و انگیزه ای برای انجام آن نداشته باشند. وقتی کودک برای انجام تکالیف درسی زمان زیادی صرف می کند، اقدامات زیر را انجام دهید.

اقدامات لازم جهت تشویق کردن کودکان به انجام تکالیف درسی

۱) با او قاطعانه صحبت کنید و بگوئید وقت محدودی برای انجام تکالیف درسی دارد و اگر در وقت تعیین شده کارش تمام نشد، باید دفتر و کتابش را جمع کند. اگر وی به توصیه ی شما عمل نکرد، نگران نباشید فردای آن روز احتمالا در مدرسه بازخواست خواهد شد و روزهای بعد سعی خواهد کرد روش جدیدی را در پیش بگیرد.

۲) به محلی که کودک تکالیفش را انجام می دهد توجه کنید؛ اگر در آن مکان عوامل مزاحمی که باعث حواسپرتی می شوند وجود دارند، محل انجام تکالیف درسی را عوض کنید.

۳) سعی کنید همیشه کودک در یک محل مشخص، تکالیفش را انجام دهد.

انجام تکالیف درسی

۴) در کنار او حضور دائم نداشته باشید. فقط زمانی که سوالی درباره ی تکالیفش دارد، به او با روی خوش جواب دهید و ترکش کنید.

۵) بعد از انجام تکالیف، از عبارات تشویق کننده، احترام آمیز و تقویت کننده استفاده کنید و به او بگویید چقدر کارش عالی بوده است.

۶) اگر در انجام تکلیفی موفق نشد، تلاش کردنش را مورد توجه قرار دهید و او را تشویق کنید.

۷) تکلیف را به اجزای کوچک و قابل اجرا تقسیم کنید و برای موفقیت در هر جزء او را تشویق کنید.

۸) بهتر است برای انجام تکالیف او زمان های کوتاه در نظر بگیرید و حتما به او زمان استراحت بدهید و در طول چند هفته به تدریج زمان انجام تکالیف را بیشتر کنید. مثلا هفته ی اول یک ربع تکلیف انجام دهد و یک ربع استراحت کند، بعد از دو هفته ۲۰ دقیقه تکلیف انجام دهد و ۱۰ دقیقه استراحت کند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب